Månadsarkiv: september 2008

Tävling & stödkonsert för kulturen i Rågsveds Folkets Hus

Nu har du som är mellan 14-20 år chansen att förverkliga din dröm! Du inbjuds att delta i ett superarrangemang den 24/10-08 på FN-dagen. Nya Rågsveds Folkets hus med samarbetspartners genomför då en stödkonsert för kulturen i Rågsved!!!

Om du är med i ett band, sjunger, spelar eller skriker är du välkommen att delta. Förutom att du/ni kan bli utvalda att få uppträda på den gamla OASEN scenen så har du/ni chansen att vinna en möjlighet att få din/er första amatörmusikvideo producerad och kopierad på DVD för spridning…

Läs mer är!

INBJUDANt_vling.doc 

Gör naturreservat av Rågsveds friområde!

Kräpplagruppen arbetar för att Rågsveds friområde skall bli ett naturreservat. Boende runt norra Magelungen använder Rågsveds friområde för rekreation och många förskolor och skolor använder området i sin pedagogiska verksamhet.

Stockholms stad har tidigare beslutat att avveckla upplagsområdet Snösätragränd under 2009. Flera utredningar har också gjorts om ett naturreservat i Rågsveds friområde och norra Magelungen. Beslutet att avveckla Snösätragränd vill man nu gå ifrån.

Kräpplagruppen uppmanar skola/förskola/förening att trycka på Stockholms stad att stå fast vid tidigare beslut om avveckling av Snösätragränd genom att underteckna bifogat upprop.

Stöd deras verksamhet. Läs text och skriv under upprop här! Tillsammans är vi starka!!

Missiv 080901.pdf Sn_s_tragr_nd Br_tegr_nd 080901_1.pdf