Månadsarkiv: juli 2010

Pride!

Du vet väl att vi rödgröna går ihop under Pride-paraden. Klä dig i röd-grönt-guld och kom med! Vi ses!

Lokal valfolder och lokalt valprogram

Vänsterpartiet Vantör kommer att ha en lokal valfolder över de viktigaste lokala valkraven samt även ett lokalt valprogram, som är mer fylligt.

Så här ser vårt lokala valprogram ut!

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Barn och unga är framtiden

 • Unga ska ha rätt till arbete, komvux och praktik – ingen ska vara långtidsarbetslös
 • Våra skolor ska ge barnen bra undervisning, god mat och ha spännande skolgårdar
 • Rusta upp lekplatser och parklekar med klätterställningar och leksaker för yngre barn
 • Både tjejer och killar ska trivas på fritidsgården och äldre unga behöver en egen gård
 • En ungdomsmottagning i Rågsved med bra öppettider ska byggas upp igen

Mötesplatser och kultur för levande stadsdelar

 • Håll Vantör rent från klotter, skräp och smuts – samarbeta med boende och företag
 • Parkteatern åter till våra stadsdelar – fler föreställningar för både barn och vuxna
 • Värna våra öppna träfflokaler för gemenskap och aktiviteter
 • Kulturfestival på Älvsjöbadet – årets kulturhändelse i Söderort
 • Kulturmärk och rusta upp muralmålningen vid Rågsveds tunnelbana

Jobb, bostad och kollektivtrafik

 • Bygg billiga hyresrätter – unga ska kunna flytta hemifrån och hemlösa få ett hem
 • Flytta ut kommunala och statliga jobb från centrala staden
 • Förläng gröna tunnelbanelinjen från Hagsätra till Älvsjö
 • Mer affärer, kultur och aktiviteter i Vantörs centrum – köp tillbaka Högdalen C
 • Rätt till arbete och omskolning – ingen ska behöva gå långtidsarbetslös

Trygghet på äldre dagar

 • Hemlagad mat på äldreboenden, sociala aktiviteter och rätt till promenader
 • Rädda Rågsveds servicehus – gör inte om till trygghetsboende med sämre service
 • Bygg äldrebostäder i Högdalens centrum
 • Högdalens vård- och omsorgsboende återtas i stadsdelens regi när avtalet löper ut
 • Rätt att välja kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra

Satsa på miljö och fritid

 • Rusta upp bollplaner i Vantör – Rågsveds bollplan ska få konstgräs och belysning
 • Gör Rågsveds friområde till naturreservat – flytta arbetsområdet Bråtegränd och låt marken ingå tillsammans med Högdalstopparna i Ekopark Syd
 • Rusta upp och förbättra Älvsjöbadet
 • Försöksverksamhet med lånecyklar vid fritidsgårdar och skolor
 • Starta bytesmarknader för återbruk av prylar och möbler och ”ta-tillvara-verkstäder” som arbetsmarknadsåtgärder.