Månadsarkiv: september 2010

Rapport från stadsdelsnämnden

Torsdagkväll hade vi en ganska kontruktiv stadsdelsnämnd.  Tertialrapporten om stadsdelens ekonomi och verksamhet diskuterades länge och där lyfte vi socialsekreterarnas arbetsmiljö ordentligt. 

Nu är det upp till bevis hur borgarna hanterar nästa års budget. Vi har strukturella underskott i socialtjänsten, vilket kd-märkte ordföranden höll med om. Nedskärningar har gjort att personalen har skrivit till nämnden och vi efterlyste åtgärder och information och betonade att nämnden är ytterst ansvarig för arbetsmiljön.

Oppositionen la också flera skrivelser: om bemanning i demensboenden, en strategi mot främlingsfientlighet och rasism, om situationen på utredningsenheten för vuxna samt om väntetider för att söka ekonomiskt bistånd.

Välbesökt medlemsmöte i Rågsved

I veckan hade vi medlemsmöte i Rågsveds Folkets Hus och många nya och gamla medlemmar slöt upp. Vi  hade en engagerad diskussion om valet och valresultatet och därefter kom många idéer om hur vi kan jobba framåt. För nu har vi siktet på valet 2014.

Styrelsen kommer att bjuda in till nytt medlemsmöte snarast möjligt efter nästa veckas styrelsemöte.  För nu brinner vi alla för att fortsätta dialogen med Vantörsborna och bygga upp Vantörsvänstern till en kraft som alla räknar med i vårt område.

Tack alla väljare som stödde vänsterpartiet i valet

Tyvärr klarade vi inte att vinna tillbaka väljarnas förtroende och makten i Stockholm, länet och landet, trots stor arbetslöshet, försämrad a-kassa och omänskliga nedskärningar i sjukförsäkringen samt en omfattande privatisering av vår gemensamma egendom. 

Nu tar vi nya tag och börjar med att samlas till medlemsmöte på tisdag den 28 september kl 19 i Rågsveds Folkets Hus. Välkomna såväl nya som gamla medlemmar och sympatisörer!