Månadsarkiv: oktober 2010

Debatt om tillgänglighet 25 oktober

På måndag 25 oktober ordnar Rågsveds Folkets Hus en debatt med tillgänglighet som tema.  Vänsterpartiet är med i styrelsen och har via sin representant där varit med och ordnat debatten.

I debatten/frågestunden deltar representanter från lokala handikapprådet och lokala politiker. Kvällen inleds med att Fria Teatern spelar en scen ur sin nya pjäs Svårast är det för dom värdelösa.

Vi hoppas att många i området kommer på debatten och tar upp viktiga frågor som rör tillgänglighet, allas rätt att kunna leva ett liv som andra oavsett funktionsnedsättningar.

Hur ser det ut i våra skolor? Hur ser det ut i simhallen, på biblioteken och i bostadshusen? Får alla skolelever det stöd som de har rätt till? Kan en astmatiker vara i Folkets Hus?

Debattkvällen och en utbildning som ordnas tidigare på dagen är ett led i den årliga traditionen att uppmärksamma FN-dagen den 24 oktober.

Flygblad och kaffe mot rasism

Igår eftermiddag delade vi ut flygblad mot rasism utanför tunnelbanan i Hagsätra och bjöd också på kaffe och kakor.  En del förvånades över att vi var där nu, när valet är över, att vi pratade med unga som inte hade rösträtt.  Vi har ett stort arbete framför oss, att fortsätta att vara ute på gator och torg, visa att politik är här och nu, att kampen mot rasism förs av oss alla i vardagen, att valet inte vinns på valdagen utan alla dagar som kommer före valdagen.

Rapport från stadsdelsnämnden 21 oktober

Inte heller idag hade vi några besökare, beslutssammanträdet är öppet för allmänheten men det var ingen frågestund idag. Däremot hade vi frågestund förra veckan, och då kom en åhörare tråkigt nog för sent, när vi redan slutat.

Som vanligt hade vi ett kritiskt uttalande om den ekonomiska situationen i nämnden, vi har ett överskott totalt med nästan 16 mnkr men de siffrorna döljer stora underskott – nästan 24 mnkr – inom främst individ- och familjeomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och stora överskott – nästan 40 mnkr –  inom fritid och kultur, äldreomsorg och förskola.

Vi lade också en skrivelse om narkotikaproblemen bland skolungdomarna, där vi ville veta hur problemen förändrats sedan 2006 och vad förvaltningens socialtjänst gör för att motverka narkotikaproblemen.

Stora Vänsterdagen den 6 november

Den sjätte november slår vi på stort och ordnar Stora Vänsterdagen med introduktion för nya medlemmar, medlemsmöte och fest på kvällen! Väl mött nya som gamla medlemmar. Som vanligt kommer en inbjudan per papperspost. Men bocka av datumet redan nu i almanackan.