Månadsarkiv: januari 2012

Hänt på Vänsterpartiets kongress 2012

Vi blev till slut tre kongressombud från Vantör på Vänsterpartiet kongress i Uppsala i trettondagshelgen.  Det viktigaste beslutet var att välja Jonas Sjöstedt till ny partiordförande, helt enligt förslag från oss i Vantör.

Helst hade Vantör velat ha två partiledare, Jonas och Ulla Andersson, men kongressen röstade med knapp majoritet mot alla förslag i den riktningen.

Nästan alla motioner som kongressombuden hade lämnat in ville partistyrelsen antingen avslå eller besvara. Det betyder att man menar att partiet redan arbetar med frågan. En motion som partistyrelsen ville bifalla var ett nytt miljöpolitiskt program. Det tyckte hela kongressen var mycket bra.

Dessutom röstade kongressen som högsta beslutande organ igenom flera ytterligare motioner. Några exempel:

  • Ett strategidokument om sex timmars arbetsdag med konkreta politiska förslag, så att arbetet med att förverkliga visionen kan inleda.
  • Ett ekologiskt-ekonomiskt program som visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ekologiskt hållbara gränser.
  • Strategi och visioner för tågtrafiken.
  • En övergripande teknikpolitik ska tas fram, med principiella ställningstaganden och konkreta förslag.
  • Partiprogrammet ska tas fram i en lättläst version
  • Vi ska verka för att heltidspolitiker lämnar platsen efter tre mandatperioder.
  • Vänsterpartiets politiker ska efterskänka alla inkomster från fasta arvoden för politiska uppdrag som ligger över 27 500 efter skatt.

Det togs många fler beslut, både om förändringar i partiprogrammet, om att anta ett strategidokument, fler motioner bifölls och flera val gjordes förstås. Värt att nämna är att partistyrelsens klimat-, miljö- och ekonomiska kompetens stärktes genom att kongressombuden röstade fram tre nya namn.  Det var fantastiskt roligt och helt nödvändigt när vi ska förverkliga kongressens ambitioner om att vänsterpartiet ska bli det ledande klimatpartiet!

På årsmötet kommer vi som var kongressombud att ge en utförligare rapport om kongressen. Väl mött då!

Hälsningar Rosa, Jonas och Heidi