Månadsarkiv: april 2012

Än finns tid att stoppa borgarnas byggplaner i Rågsveds friområde!

Ja till att bevara och utveckla friområdet! Vårt bostadsområde har en stor tillgång: närheten till naturen. I Rågsveds friområde finns en dalgång med ängar och betesmarker, dammar och våtmarker, lövskog och ekbackar. En natur med unika värden som är lätt tillgänglig med promenadvägar och stigar. Här kan vi möta rävar och harar, rådjur och älgar och i kvällningen höra näktergalen sjunga. Detta vill vi utveckla genom att avveckla upplageområdet vid Snösätragränd och skydda friområdet som naturreservat.

Nej till bostäder i friområdet! De borgerliga partierna i Stadshuset med moderaterna i spetsen har bestämt att det ska bli uppåt 200 nya bostäder i form av kedjehus och stadsvillor i friområdet. Bostäder ska vi bygga på lämplig mark, men inte i vår finaste natur. Detta är bostäder på fel plats. Villorna slår sönder den helhet som friområdet borde få utvecklas till och blir en barriär mot den natur som vi tidigare har kunnat kliva direkt ut i.

Protestera mera! Än är det inte för sent! Vi gör allt för att stoppa byggplanerna. Tusentals Rågsvedsbor har protesterat, liksom flera myndigheter med miljöansvar. Hittills har de borgerliga struntat i våra åsikter. Planeringen för byggandet ska fortsätta. De borgerliga partierna anser att vi inte förstår vårt eget bästa. Vi ska ”integreras”. Vi duger inte som vi är. Vi ska enligt moderaten Kevius erbjudas möjligheten ”att göra boendekarriär”. Bakom detta tal döljer sig förakt mot oss som bor i området. De borgerliga vill höja statusen på Rågsved, men förstör istället vår stolthet: Rågsveds friområde.

Hör gärna av dig till: [email protected]

Håll dig informerad via http://www.facebook.com/groups/ekoparksyd/ och  http://vantor.vansterpartiet.se/