Månadsarkiv: mars 2013

3 april bjuder V-Årsta på möte om Freden – mot militär nedrustning

Dagen innan vårt eget medlemsmöte den 4 april har V-Årsta medlemsmöte, dvs den 3 april, som de också bjuder in V-Vantör och V-Enskede till. Det är Agneta Norberg som gästar Årsta Folkets Hus kl 19-21, på temat Freden – Mot militär upprustning. Agneta Norberg är vice ordförande i Sveriges Fredsråd och skarp kritiker av militärindustrin, dagens försvarspolitik och Sveriges för många okända engagemang för NATO.

Vänsterns roll i Mellanöstern och Nordafrika

Vill tipsa om spännande dag den 20 april kl 11-16 på ABF i Stockholm som ordnas av Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS:

Det finns många starka krafter i dagens Mellanöstern – kvinnorörelser, arbetarrörelser och socialistiska rörelser. Men mer kunskap behövs. Vilken roll spelar religionen och andra ideologiska föreställningar? Hur ser de politiska styrkeförhållandena ut? Vilka krafter kan den svenska vänstern tänkas samarbeta med? Lyssna till fyra inbjudna gäster från Mellanöstern, Abdel Razzaq Takriti, Ibrahim Alizadeh, Parvin Ardalan och Kaloud Mansour.

———————–
11.00 – 11.05
Inledning
Moderatorer under dagen…: Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (v) och medlem av CMS styrelse och Per Björklund, skribent och debattör
11.05 – 12.00
Den revolutionära utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika
Om förhistoria och framtidsperspektiv med Abdel Razzaq Takriti,
palestinier till ursprunget och sedan 2012 lärare i Mellanösternstudier vid universitetet i Oxford
12.00 – 12.45
Vad har utvecklingen inneburit för vänsterkrafterna i Mellanöstern? Ibrahim Alizadeh, ledare för det iranska vänsterpartiet Komala, journalist och socialistisk analytiker, verksam i Iran, Irak och Kurdistan
Lunchpaus
13.30 – 14.30
Frågor till Abdel Takriti och Ibrahim Alizadeh
14.30 – 16.00
Paneldiskussion
Med bl.a. exilfeministen och skribenten Parvin Ardalan från Iran,
Kaloud Mansour, syrisk jounalist, kolumnist och gästforskare vid Centrum för Mellanösterstudier vid Lunds universitet, Ann Margarethe Livh, ordförande i Vänsterns Internationella forum samt medverkande från olika länder i Mellanöstern, bl a Syrien, Irak och Turkiet
Avslutning med Hans Arvidsson (CMS)

Medlemsmöte 4 april i Rågsveds Folkets Hus!

Hjärtligt välkommen till medlemsmöte i Rågsveds Folkets Hus torsdagen den 4 april kl 18.30

Hej alla medlemmar!
Hur ska Vantör bli 25 gånger bättre – hur ska vi få ett rött och grönt Vantör? Det ska vi diskutera på medlemsmötet utifrån styrelsens förslag till nytt 25-punktsprogram, som bifogas kallelsen som går ut i e-posten respektive papperspost till er som inte har e-post eller vill ha papperspost ändå. Rosa Lundmark, som sitter i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för oss inleder om hur styrelsen kommit fram till de 25 punkterna. Därefter blir det diskussion!

Tanken är att vi ska ha programmet som grund i kommande års politiska arbete, men också att vi ska bestämma oss för ett par, högst tre prioriterade frågor som vi ska driva extra hårt i valet och profilera oss på i Vantör. Vi ska också diskutera föreningens strategi för kommande års arbete, den finns beskriven sist i pdf-filen.

Vi kan redan nu också flagga för att vi planerar ett medlemsmöte tisdagen den 7 maj, så skriv in det i almanackan liksom Valborgsfirandet på Perssons Betong i Rågsved den sista april och Rågsvedsdagen lördagen den 18 maj.

Som vanligt bjuder vi på fika och frukt!

Styrelsen

I korthet från stadsdelsnämnden 21 mars

I torsdags på stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör la vi i vänsterpartiet tillsammans med socialdemokraterna 13 uttalanden och reservationer. Många ärenden handlar om brukarundersökningar där svarsfrekvensen är för låg för att man ska kunna generalisera. Månadsrapporten för ekonomin visar att det fortfarande är underskott med 8 mnkr för den sociala barnavården och 6 mnkr inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Vi påpekade bland annat att det är viktigt att barns bästa alltid är i första rummet och att företag inte tar överpriser så att andra verksamheter får skära ned.

Vår och socialdemokraternas skrivelse om att hålla Enskede-Årsta-Vantör rent blev inte bifallen, tråkigt nog, trots att medborgarundersökningen visar att bara 14 % tycker att staden informerar klart och tydligt om städningen går till och bara 28 % vet var de ska vända sig för att anmäla nedskräpning etc. Inte heller vårt förslag om att den föreningsdrivna parkleken Stacken borde få ökat stöd, med tanke på att den likaledes föreningsdrivna parkleken Stamparken får betydligt mer i finansiering.

Vänsterpartiet la en egen reservation om avfallsplanen. Vi har högre ambitioner även om förslaget är ett fall framåt. Förutom högre mål för insamlat matavfall – 70 % jämfört med 50 % – vill vi att stadsdelsförvaltningen ska gå före som gott exempel och samla in sitt matavfall på huvudkontoret. Dessutom bör nämnden anställa en klimat- och miljöhandläggare, för att jobba ordentligt med frågorna. Vi tror inte på avfallskvarnar, som är ineffektiva enligt miljöförvaltningen. Högdalen föreslås få en anläggning för optisk sortering av sopor, det är roligt, om det kan genomföras så att transporterna inte påverkar närliggande bostäder och naturmark negativt.