Månadsarkiv: december 2013

God Jul och Gott Nytt Rött År!

Vänsterpartiet Vantör önskar alla medlemmar och sympatisörer en härligt vilsam god jul och ett riktigt gott nytt rött år! Vi ses på det nya supervalåret 2014, som vi rivstartar med medlemsmöte om den stundande kongressen. Mötet har vi onsdagen den 8 januari kl 18, i linje 19:s lokal på Kilsmogatan 1 i Hagsätra.

Alternativ verksamhetsplan för stadsdelsnämnden

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna samarbetar i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör och har i torsdags lagt fram vår alternativa verksamhetsplan – det vi vill göra om vi får styra stadsdelsnämnden. Temat är trygghet och jämlikhet. Du som vill läsa förslaget tittar under fliken Stadsdelsnämnden på hemsidan, så hittar du texten.

Nu blev vårt radikala förslag tyvärr men inte oväntat nedröstat, men det blir en bra grund för vår politik i stadsdelsnämnden 2015! Hör gärna av dig med synpunkter om förslaget, och andra frågor som du tycker vi borde driva i stadsdelsnämnden.

Julfika i Vantör den 9 december

Imorgon måndagen den 9 december kl 18.00 blir det julfika på Nya Rågsveds Folkets Hus som avslutning på vänsteråret i Vantör. Vårt lokala 25-punktsprogram presenteras och diskuteras som valupptakt. Kom och träffas en stund!

Vänsterpartiets 4-årsplan för vår lokala demokrati i Stockholm

För vänsterpartiet är den lokala demokratin viktig. Under borgarnas styre har fler och fler uppgifter flyttats till stadshuset eller centrala nämnder. Och dessutom har väldigt mycket privatiserats, avknoppats, sålts ut, upphandlats. Hur mormors äldreboende eller hemtjänst fungerar bestäms allt oftare i de vinstdrivande bolagens styrelserum, och inte på sammanträden med stadsdelsnämnden. Stadsdelsnämnderna har också blivit alldeles för stora. Vi i Vantör skulle exempelvis gärna vilja ha tillbaka vår egen lokala stadsdelsnämnd. Nu är nämndmötena i förvaltningshuset vid Globen och vi har bara enstaka områdesmöten i Vantör

I vår politik är medborgarna viktigast. Uppgifter som bäst löses lokalt och som är betydelsefulla för medborgarna flyttas till stadsdelsnämnderna enligt en fyraårsplan. Syftet är att öka medborgarnas inflytande och den lokala demokratin. I planen vill vi börja med frågor som snöröjning och barmarksrenhållning av lokala gator, cykelbanor och trottoarer, belysning, lokala trafikföreskrifter, enkla bygglov, agenda 21, ansvar även för enskilda förskolor och ett större ansvar för bidrag till lokalt förenings- och kulturliv. Stadsdelsnämnderna bör få ett samordnande ansvar för stadsmiljön.

Stadsdelsnämnderna ska ansvara för mötes-, kultur- och föreningslokaler/lokala kulturhus som komplement till kulturnämndens ansvar för samlingslokaler. Vi vill se om det går att lägga över driftsansvar för lokala motions-, idrotts- och fritidsanläggningar. Stadsdelsnämnderna ska besluta om upphandling av vård- och omsorgsboenden.

Det bästa i ett helhetsperspektiv för barn och unga är att grundskolan, inklusive grundsärskola och skolbarnsomsorg, tillhör stadsdelsnämnderna, som redan ansvarar för kommunal förskola och socialtjänst. Där finns lokal kunskap om skolorna som är viktig att ta tillvara. Utbildningsförvaltningen är idag så stor att det är svårt att ta det politiska ansvaret, eftersom kunskapen om verksamheten på grund av omfattningen blir mycket översiktlig. Samtidigt kan vi inte riskera att en omorganisation tar kraft från det prioriterade arbetet att minska kunskapssegregationen.

I ett första steg vill vi att stadsdelsnämnderna blir formell remissinstans för stora frågor om de lokala skolorna, exempelvis nedläggning, ut- och ombyggnad, strategier vid minskat elevantal, profilinriktning, flyttning av program mellan skolor etc. Skolinspektionens beslut om skolor i området bör anmälas till nämnden. Samverkan med förskolan och socialtjänsten måste prioriteras högre. Utbildningsnämnden ska också kunna ha öppna möten i olika delar av staden, och på det sättet ge möjlighet till frågestunder för allmänheten.

Äldrenämndens ansvar flyttas till stadsdelsnämnderna respektive kommunstyrelsen, för att minska byråkratin. Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR ska åter till respektive stadsdelsnämnd. Medborgarkontor öppnas för att förbättra informationen. Stadsdelsnämnderna och stadsbyggnadsnämnden får gemensamt ansvar för samråd enligt plan- och bygglagen. Markanvisningar remitteras till stadsdelsnämnderna, för att tidigt fånga upp synpunkter.

Arbetsmarknadsnämndens ansvar för jobbtorg läggs på stadsdelsnämnderna i regioner,där en stadsdelsnämnd per region är huvudansvarig. Vuxenutbildningen flyttas till utbildningsnämnden. Stadsdelsnämndernas geografiska gränser kan behöva ses över i enstaka fall, exempelvis Enskede-Årsta-Vantör.