Månadsarkiv: juni 2018

Vänsterhyror bra grepp mot bostadslösheten

För oss i Vänsterpartiet Vantör är det viktigt att allmännyttan bygger många hyresrätter och det till hyror som vanligt folk har råd att bo i. Våra unga i Vantör ska ha råd att flytta hemifrån, och lågavlönade ska kunna bo i staden precis som alla andra. Att det byggs nya hyresrätter som aldrig förr hjälper inte, om lägenheterna har hyror som få människor kan betala. De Stockholmshus med pressade kostnader som nu byggs i Rågsved är däremot ett exempel på den kommunala bostadspolitik som Vänsterpartiet driver i stadshuset sedan vi var med och vann valet 2014.

Vänsterpartiet har också sett till att inkomstkraven för att få en lägenhet via bostadsförmedlingen har sänkts betydligt och det har hjälpt många låginkomsttagare till en bostad.

Men mer behöver göras. Kommunerna behöver framförallt draghjälp från staten för att kunna sänka hyrorna så att de nya lägenheterna blir möjliga att tacka ja till flertalet av de bostadssökande. Och nu har Vänsterpartiet kommit med ett riktigt bra förslag för hela landet som kan sänka hyrorna i nybyggda hyresrätter med 30 procent under en tioårsperiod, efter inspiration från Örebro där det kommunala bostadsbolaget har en liknande modell. Läs om förslaget här.

V-märkt bostadspolitik – Rågsved får de första Stockholmshusen!

Just nu ser vi de första Stockholmshusen byggas av Familjebostäder, 70 hyresrätter i Rågsved, med målsättningen att hålla nere både byggtiden och kostnaderna, för att hyresgästerna ska få så rimliga hyreskostnader som möjligt. Det är stadens tre allmännyttiga bostadsbolag, som vi alla i kommunen äger tillsammans, som jobbar gemensamt för att pressa kostnaderna, under politisk ledning av Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd i stadshuset. Målet är förstås att hyresgästerna ska få en rimlig hyra. Det är inte alltid politikens resultat är lika synligt som här i Rågsved. Vi i Vänsterpartiet Vantör är givetvis stolta över att konkret kunna visa Rågsvedsborna att vänsterpolitik gör skillnad.

Hurra för konstgräs och konstfryst is på Bäverdalens BP

Nu får Snösätrabarnen något att se fram emot. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden i Stockholms stad kommer nämligen att på sina respektive sammanträden den 19 juni, läs ärendet här, besluta om att anlägga en 7-spels konstgräsplan på Bäverdalens bollplan och under konstgräsplanen blir det en ispist för konstfryst gräs. Så många fler får nu möjlighet att spela fotboll på en bra konstgräsbana och senast till vintern 2019 ska det vara möjligt att åka skridskor på planen. Planerad invigning är i juni 2019. Att kunna idrotta i sina hemkvarter är viktigt särskilt för barn och unga, som kanske inte har föräldrar som har möjlighet att följa med eller att skjutsa.

Det är roligt att se att vår rödgrönrosa majoritet i stadshuset fortsätter att satsa på idrottsmöjligheterna i Rågsved, som ett led i arbetet för att alla stockholmare ska kunna vara fysiskt aktiva. Vänsterpartiet Vantör tycker att alla stadsdelar ska vara bra platser att bo på, och då ingår att både flickor och pojkar ska kunna idrotta och röra på sig utan att behöva åka till stan eller andra stadsdelar. En isbana bör också göra det enklare för förskolor och skolor i området att komma iväg till skridskoåkning, kanske till och med på vanliga idrottslektioner och inte bara på idrottsdagar. Bra också med ny planbelysning och toalett.

Uppåt för Vänsterpartiet

I dagens undersökning om partisympatier från SCB får Vänsterpartiet i Stockholms kommun 13,4 %, vilket är en ökning från 12,2 % i november 2017 och en stadig ökning från 9 % i mätningen i november 2015.

Jämfört med 2014 års valresultat då Vänsterpartiet fick 7,73% i riksdagsvalet och 8,94% i kommunfullmäktigevalet i Stockholm bekräftar dagens partisympatiundersökning trenden om en mycket tydlig ökning i sympatierna för partiet i Stockholm.

Ser vi till hela landet skulle Vänsterpartiet vid ett val i maj 2018 få 7,4 ± 0,5 procent av rösterna, vilket likaledes är en tydlig ökning jämfört med valet 2014 då partiet fick 5,7 % i riksdagsvalet.

Inte bara i Stockholm som det går bra för Vänsterpartiet, utan vi växer i hela landet. Idag kunde vi exempelvis läsa i senaste SCB-mätningen att Vänsterpartiet i Göteborg nu är uppe i 16,2% i partisympatier! Läs om ökningen i landet här.

Vi vann kampen för Rågsveds naturreservat!

Nu är beslutet om naturreservat i Rågsveds friområde klubbat i Stockholms kommunfullmäktige. Det är en fantastisk arbetsseger för alla människor och organisationer som har stridit för naturområdet, där framförallt Kräpplagruppen har gjort en enastående insats, med stort stöd från föreningar och medborgare i Rågsved och Vantör. Vänsterpartiet har givetvis också varit starkt engagerat i arbetet till friområdets försvar, såväl i kommunfullmäktige som i stadsdelsnämnden och i partiföreningen i Vantör.

Läs här i lokaltidningen om det historiska beslutet och hur alla allianspartier, även de som kallar sig gröna, gick emot naturreservatet. Hade alliansen fått fortsatt styra i stadshuset skulle stora delar av friområdet ha privatiserats genom radhusbebyggelse i flermiljonersklassen i de bästa naturlägena. Biltrafiken in i området hade förstört lugnet och stora naturvärden gått till spillo. Något att tänka på när vi går till val i höst!