Månadsarkiv: december 2018

Robert Mjörnberg har ordet

Från budgetdebatten i Stockholms stad:

”I mitt öppningsanförande talade jag om frågor som ligger nära grunden i mitt politiska engagemang, arbetstagarnas rättigheter, kopplat till vad som är kvalitet i äldreomsorg. Jag lyfte fram de viktiga saker som Vänsterpartiet drivit igenom under de gångna fyra åren då vi suttit i majoritet. Allting från viktiga satsningar på utbildning och fortbildning inom äldreomsorgen, till skärpta krav på hemtjänstutförare och införandet av ”ramtidsbeslut” som låter de äldre själva vara med och styra hur de insatser de får ska se ut! Det vill jag kalla en VERKLIG valfrihet i äldreomsorgen!

Jag gjorde även ett anförande i debatten om arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom hemtjänsten, som Vänsterpartiet vill satsa 60 miljoner kronor på i vår egen budget för 2019. Det är en väldigt viktig satsning för att dels ge bättre kvalitet för de äldre (underbemanning är det största problemet inom äldreomsorgen), möjlighet till återhämtning och vila för de anställda och framförallt är det en jämställdhetssatsning. De allra flesta anställda inom äldreomsorgen är kvinnor, de äldre är kvinnor i mycket större utsträckning och deras anhöriga är också oftast kvinnor som tar ett större ansvar för sina nära och kära.

Alla de undersköterskor och vårdbiträden som varje dag säkrar ett tryggt liv med självbestämmande för de äldre håller tyvärr inte till sin pension, deras yrken är ofta stressiga och tunga såväl fysiskt och psykiskt. För mig är det en viktig signal att Vänsterpartiet inte bara säger, utan vi visar verkligen att om vi hade fått bestämma så hade detta blivit verklighet!”

 

Vem är Robert? 

Robert Mjörnberg är medlem i Vänsterpartiet Vantör och kom efter höstens framgångsrika val in som ledamot i kommunfullmäktige. Han blir även ledamot och gruppledare i äldrenämnden och i Micasa Fastigheter AB (kommunens fastighetsbolag som har hand om stadens vård- och omsorgsboenden, servicehus, seniorboenden, gruppbostäder etc.)

Vad står om äldrefrågor i Vantörs lokala valprogram Ett rödare och grönare Vantör?

Tre av punkterna behandlar äldrefrågor, vilket visar att det är viktiga politiska frågor för oss i Vantör.

  • Bygg ungdomsbostäder, kollektivhus och seniorlägenheter i Hagsätra, Högdalen och Bandhagen 
  • Stadigvarande boende för äldre hemlösa i stadsdelen
  • Äldre- och gruppboenden utan vinstsyfte, behåll Mårtensgården i stadens regi

I Rågsved har vi redan seniorboende, servicehus och vård- och omsorgsboendet Mårtensgården, så det är främst i andra delar av Vantör som bostäder för äldre behöver byggas ut.  Även i Högdalen finns ett vård- och omsorgsboende, vilket om några år planeras att ersättas med ett nytt och modernt boende samt kompletteras med seniorlägenheter på samma tomt. Vi hejar på Robert i arbetet med en trygg och jämställd äldreomsorg i äldrenämnden, MICASA och kommunfullmäktige!

PS Eftersom stadsdelsnämnden ansvarar för större delen av den praktiskt utförda äldreomsorgen kommer även våra representanter i stadsdelsnämnden driva äldreomsorgsfrågor DS

Cicci Herrström har ordet

Från budgetdebatten i Stockholms stad:

När mötet kom till Förskoleverksamheten var det dags för mig. Jag fick äran att hålla inledningsanförandet för Vänsterpartiet och inriktade mig på skillnaderna mellan majoritetens budgetförslag och det förslag som vi i Vänsterpartiet lagt.

Den stora skillnaden är att de blågröna väljer att lägga en höjning av schablonerna på netto 2%, när det generella sparbetinget på 2% är avdraget. Vänsterpartiet föreslog en höjning med netto 4%, en markant skillnad. Jag tog upp konsekvenserna för barnens trygghet och pedagogernas arbetsmiljö och vad man kan tänkas spara på för att uppfylla effektiviseringskravet. Jag talade utifrån att jag har mer än 30 års erfarenhet som förskollärare, både inom förskolan och skolan i förskoleklass. Alla dessa år har jag arbetat i Vantör. Jag har sett vad otrygghet för barn/ vårdnadshavare/ pedagoger gör för verksamheten. Vill vi ge våra barn bästa möjliga förutsättningar så måste grupperna bli mindre och ha tillräckligt med medarbetare.

I Vantör finns delar med hög segregation och detta måste vi kämpa för att motverka, alla barn ska ha samma förutsättningar. Nu när boendefrågan i vårt område återigen utsätts för press är det ännu viktigare att omsorg och skola har möjligheter att verka för familjernas trygghet. Pratade även utifrån ett feministiskt perspektiv då många som arbetar inom förskolan är kvinnor. Kvinnor med löner och en arbetsmiljö som inte lockar till sig det antal nya medarbetare som skulle behövas.

”Förskolan behöver rustas, inte dräneras. Därför väljer Vänsterpartiet att inte sänka skatten utan i stället höja den så att alla barn ska få sina behov tillgodosedda”. Ja det var mina avslutningsord innan jag gick ner från talarstolen efter mitt allra första framträdande i ett parlamentariskt sammanhang. Känslan jag fick med mig var att jag fick fram det som jag och Vänsterpartiet står för.

Vem är Cicci? 

Cicci Herrström som är medlem i Vänsterpartiet Vantör kom efter höstens framgångsrika val in som ersättare i kommunfullmäktige och blir ledamot i utbildningsnämnden och SISAB (kommunens bolag som har hand om förskole- och skollokaler).

Vad står om utbildning i Vantörs lokala valprogram Ett rödare och grönare Vantör?

Tre av punkterna handlar om utbildningsfrågor, vilket visar att det är viktiga frågor för oss i Vantör.

  • Gör Vantör till en stadsdel med jämlik skola – socioekonomiskt blandade klasser i alla högstadier 
  • Bygg ut Snösätraskolan, bygg högstadium och folkhögskola i Rågsved
  • Nyttig och hemlagad mat i alla kommunala skolor och förskolor

Förskolan är grunden i det livslånga lärandet. En rejäl satsning på förskolan rustar barnen för skolgången, vilket bidrar en jämlikare skola enligt målen i valprogrammet. Vi hejar på Cicci i arbetet med en jämlikare skola i utbildningsnämnden, SISAB och kommunfullmäktige!

PS Eftersom stadsdelsnämnden ansvarar för den kommunala förskolan kommer våra representanter där driva vidare förskolefrågorna där DS

 

Jonas Carlsson har ordet

Från budgetdebatten i Stockholms läns landsting:

”Likt i Stockholms stad så är det en blågrön koalition som tillträtt makten efter valet. Skillnaden är att en blå minoritet styrt de senaste mandatperioderna i Stockholms läns landsting med en fragmentiserad vård med fokus på ekonomi som resultat. Nu när Miljöpartiet gått i koalition med alliansen så äger de egen majoritet trots Moderaternas stora tillbakagång. Så även i Stockholms läns landsting kommer denna mandatperiod ägnas åt nitisk granskning av majoriteten och visa på bristerna i deras vårdvals-retorik.

Jag personligen tog mig an att lyfta avsaknaden av förebyggande arbete från vårdcentraler i det område den är etablerad. Det beror bland annat på att sådant arbete inte ersätts i tillräcklig grad och prioriteras därför ofta bort. Särskilt ofta i ekonomiskt svaga områden, där också hälsan hos dem som bor där också är sämre. Därför vill Vänsterpartiet i Landstinget införa områdesansvar för Vårdcentraler där ersättning ger utefter hur hälsan i området är. Detta tror jag själv skulle kunna gynna Vantörsborna i stor utsträckning.”

 

Vem är Jonas? 

Jonas Carlsson som är medlem i Vänsterpartiet Vantör kom efter höstens framgångsrika val in som ledamot i landstingsfullmäktige och är nu även ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vad står om vården i Vantörs lokala valprogram Ett rödare och grönare Vantör?

En av punkterna är En bra och lättillgänglig offentlig vårdcentral i Rågsved. Ett tydligt områdesansvar med ersättning som baseras på vårdbehovet skulle kunna bidra till att vi kommer närmare målet i valprogrammet. Vi hejar på Jonas i arbetet med en jämlikare vård i länet!

 

Inom kort: inlägg av våra parlamentariker från Vantör

Vänsterpartiet har som bekant gjort ett väldigt bra val till riksdagen, landstinget och kommunen, inte minst här i Vantör.  Det goda valresultatet har gjort att vi fått in flera representanter från Vantör i landstingsfullmäktige och i kommunfullmäktige. Vi har även fått in två ledamöter från Vantör i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, och det är vi väldigt glada för.

Här på hemsidan kommer vi under helgerna att lägga upp våra fullmäktigeledamöters inlägg i budgetdebatterna i landstinget och i kommunfullmäktige, så att våra väljare ska kunna se vilka frågor som de har lyft i debatterna. Kan lova att det är finfin vänsterpolitik för hela slanten!

Gemensam Jul firar vi i Rågsveds Folkets Hus

 

Vill du fira en icke-kommersiell jul? Ja då är du välkommen till Rågsveds Folkets Hus på julafton.  Maten, stämningen och gemenskapen är väldigt uppskattad av gäster, som i många fall kommer tillbaka år från år.  Alla är välkomna, tillsammans firar vi en fin julafton!

Pepparkakor mot nolltaxa!

På Lucia möttes Högdalsborna av ett morgonpiggt gäng vänsterpartister som bjöd på V-märkta pepparkakor samt politisk agitation för nolltaxa i kollektivtrafiken.

Det är ju så viktigt för klimatet att fler åker kollektivt och så bakvänt att alliansen plus miljöpartiet i landstinget istället höjer SL-taxan vid årsskiftet. Att lussa i Högdalen på Lucia-morgon har börjat bli en tradition för oss i Vänsterpartiet Vantör, liksom att vi är med på Valborg på Perssons betong och på Rågsvedsdagen. När de politiska vindarna blåser hårt mot höger är det ännu viktigare att vi möts och uppmuntrar varandra till motstånd!