Månadsarkiv: januari 2019

Håll koll på vår lokala demokrati!

Äntligen har vi i Vänsterpartiet Vantör representation i stadsdelsnämnden, genom Hassan Jama och Lena Rydblom, båda boende i Högdalen.

Håll gärna koll på frågorna som behandlas på sammanträdena nedanstående datum, det går att prenumerera på dagordningen, som är i stadsdelsförvaltningens lokaler på Slakthusplan 8 A. Sammanträdena börjar kl 18:30 och en halvtimme innan hålls ett öppet möte för allmänheten. Passa på att prata med våra representanter vid dessa tillfällen!

Torsdag 7 februari (Verksamhetsplan 2019 )
Torsdag 7 mars (Verksamhetsberättelse)
Torsdag 25 april (Budget 2020 och beräkningar för 2021 och 2022)
Torsdag 23 maj (Tertialrapport 1)
Torsdag 13 juni
Torsdag 29 augusti
Torsdag 26 september (Tertialrapport 2)
Torsdag 24 oktober
Torsdag 21 november
Torsdag 12 december

Dessutom ska fyra områdesmöten ordnas under året. Håll ögonen öppna för när mötena är i Vantör!

Hassan Jama har ordet

Från budgetdebatten i Stockholm stad:

”Det har varit många fina ord från den nya majoriteten om hur de ska minska klyftorna när jag suttit här. Men när man läser majoritetens budget till SDN barn, fritid och kultur så minskar den med 66 miljoner kronor nästa år. Det är en kraftig neddragning av stadsdelsnämndernas verksamheter. Och det kommer slå hårt mot dem med störst behov, bland annat  min stadsdel. Detta kommer innebära minskade resurser till fritidsgårdar, öppna förskolor och andra aktiviteter för barn och unga.  De här nedskärningarna skapar ökat utanförskap!

Barn och unga behöver en meningsfull fritid att investera i meningsfulla aktiviteter och goda möjligheter för alla att delta är en verklig trygghetsinvestering. Genom att investera i barn och ungas framtid skapar vi en socialt hållbar stad! Vänsterpartiet vill investera i en barnvänlig stad med jämlika uppväxtvillkor för alla – en tydlig jämställdhetsprofil där alla behov tillgodoses. Barn, kultur och fritid behöver mer resurser, inte mindre och därför vill vänsterpartiet prioritera ytterstadens stadsdelar i vår budget för att skapa en större jämlikhet. Vi lägger 89 mnkr mer än blågröna majoritetens i den.

Vi vill skapa förutsättningar för ett starkt förebyggande socialt arbete. Det minskar otryggheten. Vänsterpartiets trygghetspaket satsar 57 mnkr till en ny socialt förebyggande trygghetssatsning med tyngdpunkt i de sju prioriterade stadsdelsnämnderna. Det ger en rejält ökad närvaro av fältassistenter, socialarbetare, parklekspersonal, fritidsledare och socialpedagoger, det är en satsning.  Stadsdelarna behöver mer resurser, inte dräneras, och därför väljer vänsterpartiet att inte sänka skatten utan i stället höja den så att alla barn ska få sina behov tillgodosedda. ”


Vem är Hassan? 

Hassan Jama är medlem i Vänsterpartiet Vantör och kom efter höstens framgångsrika val in som ersättare i kommunfullmäktige. Han är även ledamot och gruppledare i Enskede-Årsta-stadsdelsnämnd och ersättare i utbildningsnämnden.

Vad står om barn, kultur och fritid i Vantörs lokala valprogram Ett rödare och grönare Vantör?

Här några av  punkterna som tar upp barn, fritid och kultur, vilket är väldigt viktiga politiska frågor för oss i Vantör.

  • Ungdomsmottagning, fler fältassistenter och mer uppsökande verksamhet i stadsdelen
  • Fler mötesplatser för unga i Vantör, till exempel i Bandhagen och Högdalen
  • Utegym och naturinspirerad äventyrslek i skogen vid Perssons betong
  • Stöd till kulturföreningar och medborgarprojekt såsom Vantörs musik- och kulturförening i Hagsätraskolan och Kulturföreningen Cyklopen