Månadsarkiv: februari 2019

Ny styrelse

På ett välbesökt årsmöte idag i Nya Rågsveds Folkets Hus, med Stockholmsdistriktets ordförande Ebba Elena Karlström (för övrigt uppvuxen i Rågsved) som ordförande, valdes en ny ordförande och ny styrelse för Vänsterpartiet Vantör.

Ny ordförande är Dagoberto Antonio Ramirez från Hagsätra.

Styrelsens ordinarie ledamöter består i övrigt av Lena Rydblom och Pirkko Urvall från Högdalen samt Heidi Hilden Gershater och Marcus Löfgren från Hagsätra.

Suppleanter i styrelsen är Lars Ericsson och Malin Furöstam från Rågsved och Monica Shaker från Bandhagen.

 

Tufft och surt i stadsdelsnämnden, men protestlistan är nu överlämnad!

Tuffa men bra debatter på stadsdelsnämndens sammanträde igår! Så sammanfattar Hassan Jama sammanträdet igår, då budget och verksamhetsplan för 2019 klubbades. Med vänsterpartiets budget i stadshuset skulle nämnden ha haft 56 mnkr mer, på grund av att vi står upp för välfärden före skattesänkningar och privatiseringar. Vänsterpartiets budget skulle ha gett ett välbehövligt tillskott framförallt till förskolan, fritiden, individ- och familjeomsorgen, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och till äldreomsorgen. Lågvattenmärket i debatten var därför när en moderat jämförde Vänsterpartiets skattepolitik med Venezuela. Så blir det när argumenten för skattesänkningar tryter, replikerade Hassan, varpå moderaten blev ännu argare.

Till den sura stämningen hos moderaterna bidrog säkerligen ilskan över att Hassan lämnade över protestlistan med omkring 800 namnunderskrifter till stöd för bevarandet av mellanstadieverksamheten i Rågdalen och på Rågsveds fritidsgård. Först ville ordföranden inte ta emot namnunderskrifterna, men fick ge sig efter tio minuter. Man kan tycka att en nämndordförande skulle vara glad över det medborgerliga engagemanget, särskilt som han i media gett intryck av att arbeta för en bevarad verksamhet.

Lena Rydblom, som också gjorde debut i stadsdelsnämnden, konstaterade att de blågröna förstås inte var villiga att rösta på vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan, eller för den delen någon av de andra oppositionsförslagen, men att det är bra att vänsterpartiet även framöver kan visa hur det hade kunnat vara om majoriteten lyssnat.

Så roligt att Vänsterpartiet Vantör återigen har representation i stadsdelsnämnden, då vi har mycket att fajtas för de närmaste åren med högerbudget i stad, län och land.

800 till stöd för mellanstadieverksamheten i Rågsved

I skrivande stund har nästan 800 skrivit på namninsamlingen som Vänsterpartiet Vantör tagit initiativ till för att rädda kvar mellanstadieverksamhet i Rågdalen och på Rågsveds fritidsgård. Nu skriver även lokaltidningen om namninsamlingen och intervjuar Hassan Jama, själv uppvuxen i Hagsätra och nu bosatt i Högdalen, som är gruppledare i stadsdelsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Så här säger Hassan i Mittisöderort:

”– Det här är ett socialt förebyggande arbete i ett prioriterat område. De måste ha någonstans att vara annars kommer de att hänga i centrum. Där finns kriminella som kommer att utnyttja de här barnen som inte är straffmyndiga. Det blir en ond cirkel säger han.”

Imorgon på stadsdelsnämndens sammanträde kommer Hassan att lämna över namnlistorna till nämndens ordförande Gustav Johanson (M), med uppmaningen från alla som skrivit på namninsamlingen att lösa frågan, inte låta barnen betala skattesänkningen och se till att det viktiga socialt förebyggande och trygghetsskapande arbetet får fortsätta i Rågsved.

 

Skriv på för att rädda fritiden i Rågsved!

Nu ser vi tydligt hur det blågröna stadshusstyrets skattesänkning och därmed nedskärningar i anslaget för Barn, kultur och fritid direkt drabbar barn och unga i Rågsved. Rågdalens Parklek och Rågsveds Fritidsgård riskerar att få dra ner sin verksamhet till följd av de nedskärningar som ingår i förslag till budget för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Stadsdelsförvaltningen har nämligen sagt upp samarbetet om mellanstadieverksamheten med Rågsveds grundskola och Snösätraskolan. Därmed kan fritidsgården och parkleken inte längre bedriva sitt viktiga socialt förebyggande arbete med 10-12-åringarna i området. Tryggheten i Rågsved kommer att försämras när viktiga relationer bryts och risken är stor att en del ungdomar rekryteras in i kriminella nätverk. Det kan vi aldrig acceptera!

Tycker du som vi att det är oacceptabelt att barn och unga i Rågsved ska betala för skattesänkningarna i kommunen? Idag samlade vi 150 namn i Rågsved och Högdalen. Med var Vantörs båda ersättare i kommunfullmäktige, Hassan Jama som bor i Högdalen och Cicci Herrström som bor i Rågsved. Hassan sitter även i stadsdelsnämnden och driver där frågorna om att rädda fritiden från nedskärningar och Cicci sitter i utbildningsnämnden, som bland annat ansvarar för just mellanstadieverksamheterna.

Missade du oss idag, skriv istället på den digitala namninsamlingen och var med och stoppa nedskärningarna! Vi behöver vara många som reagerar, så att den blågröna majoriteten i stadsdelsnämnden tvingas att backa på nämndmötet nu på torsdag den 7 februari!