Okategoriserade

1 2 3 22

Intensiv EU-kampanj för Vänsterpartiet i Vantör

I Vantör kampanjar vi i ur och skur. Idag som ensamt parti i Högdalen i regn och gråväder, igår med flera andra partier på Rågsvedsdagen i sol och värme. Förra helgen i Högdalen, nästa vecka vid tunnelbanestationerna och så final i Högdalen nästa lördag. Igår var även Vänsterpartiet genom Jens Holm representerad i den lokala EU-debatt som styrelsen för Rågsveds Folkets Hus ordnat. EU-valrörelsen är kort, så det gäller att ta vara på dagarna. Även om det är uppmuntrande att vara vänsterpartist i Vantör, har alltid varit, då många röstar rött, så är varenda samtal är viktigt. Vi måste göra allt vi kan för att trycka tillbaka rasisterna och klimatförnekarna. För våra väljare är klimaträttvisan, jämställdheten och mänskliga rättigheter viktiga, det bekräftas av Rågsvedsbornas röster på Rågsvedsdagen, både svaren på vår enkät om EU-valet och röstningen om vilken fråga som är viktigast att driva i EU. Att vänsterpartiet är Europamästare i klimatpolitik behöver vi alla hjälpas åt med att föra ut,  då klimatfrågan är avgörande för vår framtid.  Enligt den europeiska klimatrörelsen CAN är Vänsterpartiet ett av de åtta bästa partierna i hela EU på att bedriva klimatarbete. Vi får toppresultatet 96 % som bästa svenska parti. Läs mer här.

EU-debattens vågor höga i Rågsved

Idag bjöds vi på en timme av innehållsrik EU-debatt med representanter från alla partier i EU-parlamentet förutom KD och SD. Nya Rågsveds Folkets hus ordnade debatten tillsammans med ABF i samband med Rågsvedsdagen, som firades ute på torget. Det intressanta samtalet leddes av Per Sundgren från styrelsen i Rågsveds Folkets Hus.

Från de deltagande partierna deltog Jens Holm från Vänsterpartiet, Nasra Ali från Socialdemokraterna, Gabi Rehbinder från Miljöpartier och Oscar Wåglund-Söderström från Liberalerna. Dessutom anslöt representanter från Feministiskt initiativ och Moderaterna strax innan debatten startade.

Framförallt var det brännande frågor om klimat, flyktingmottagande och skatter som debatterades. Jens Holm återkom i flera inlägg till att marknadens överordning gentemot alla andra frågor måste brytas om vi ska kunna driva en klimaträttvis politik. Idag bestämmer t.ex. EU genom sitt energiskattedirektiv att Sverige inte kan låta glesbygden få lägre bensinskatt än övriga landet. Från liberalt håll lyftes EU-skatt på koldioxid som en profilfråga, något som både vänsterpartiet och moderaterna är emot fast från olika utgångspunkter. Moderaterna vill inte ha EU-skatter överhuvudtaget (men att låta EU styra bensinpriset har de inget emot) och Vänsterpartiet bedömer att det är ett så pass utopiskt förslag att det inte är en framkomlig lösning.

Andra klimatfrågor som togs upp i debatten var klimatlag, flygskatt, kärnkraft och inte minst behovet av en europeisk grön investeringsbank.

Även i flyktingpolitiken framkom stora skiljelinjer, där Vänsterpartiet vill att länder som Sverige, Nederländerna, Tyskland m.fl. som vill ta ansvar för ett humant flyktingmottagandet går samman och går före med överenskommelser om ett gemensamt mottagande. Om vi ska vänta in länder som Ungern och Polen får vi vänta länge. Att stå upp för asylrätten pratade nog alla partier om, men som Jens Holm påpekade blir den inte lätt att använda när EU sluter överenskommelser om att hålla ute flyktingar från Europa t.ex. med Erdogans Turkiet som är på väg mot diktatur. Andra aspekter på flyktingfrågorna som kom upp var vikten av legala vägar för att kunna söka asyl, men som inte blev någon stor debattfråga och ett gemensamt yttre gränsförsvar för EU, som däremot är en het fråga som Vänsterpartiet starkt motsätter sig till skillnad från exempelvis Liberalerna.

Sammantaget var det en kul debatt och alla paneldeltagare verkade vara insatta i frågorna. Stor eloge till Per, Folkets Hus och ABF som såg till att debatten blev av i Rågsved, i våra stadsdelar med lågt valdeltagande är det ju extra viktigt att visa att politiken inte bara är det där som är på teve, eller det där som är i stan. Även flera andra föreningar och partier hade aktiviteter ute på torget med anledning av EU-valet, vad vi i Vänsterpartiet gjorde kommer att framgå i ett kommande inlägg!


Fira den biologiska mångfaldens dag i Rågsveds naturreservat

Tänk att vi nu kan fira den biologiska mångfaldens dag i Rågsveds eget naturreservat! Det som beslutades av det rödgrönrosa styret i kommunfullmäktige förra året, efter många år av folklig kamp mot allianspartiernas skiftande exploateringsplaner som skulle ha förstört stora delar av naturområdets kvaliteter och privatiserat de härliga skogsmarker som nu är tillgängliga för oss alla.

Utan det uthålliga och kreativa arbetet i ideella Kräpplagruppen hade vi sannolikt inte haft ett naturreservat idag.

För oss i Vänsterpartiet Vantör var också kampen för att rädda friområdet mycket viktig under många år, och vi tog många politiska initiativ både i stadsdelsnämnden och i kommunfullmäktige för att driva frågan framåt.

Det är gott att veta att ett uthålligt politiskt arbete ger resultat, när man har folket på sin sida.

Kräpplagruppen fortsätter sitt arbete genom att ordna intressanta vandringar och föredrag av olika slag, så håll utkik efter deras program. Just den 22 maj, som är den biologiska mångfaldens dag ordnas två program, samling vid Rågsveds tunnelbana.

Kl 13: Kultur- och naturvandring i långsamt tempo. Gratis.
Kl 18: Naturvandring till Magelungen (Abborrberget). Avgift 20 kr.

Läs gärna också veckans reportage i lokaltidningen om den unika miljön, som verkligen rekommenderas som söndagsutflykt för alla som ännu inte har varit här.

 

EU-kampanjen igång i Vantör!

Idag startade valrörelsen för EU-parlamentsvalet på allvar i Vantör. Vi satte upp vårt röda tält på vår ”vanliga” valrörelseplats i Högdalen, mittemot tunnelbanestationen och biblioteket där förtidsröstningen just har börjat.  Härligt att möta Vantörsborna igen, härligt att majvädret var hyggligt idag, härligt att träffa alla som vill ha en annan politik än den som förs idag, både i Sverige och i Europa. 

Vänsterpartiets paroll är ett Europa för alla, inte bara de rikaste som idag.

Vi är socialisterna, feministerna, antirasisterna och klimataktivisterna.

Flera som kom fram till oss i tältet och pratade med oss tog upp klimatkrisen som den allvarligaste frågan idag, och ansåg att det behövs en röd politik med ett grönt innehåll för att på allvar ta itu med de största klimatskurkarna, de stora bolagen som gör enorma vinster på att förstöra vårt klimat.

Välkommen du också att träffa oss, imorgon i Högdalen, eller nästa lördag på Rågsvedsdagen, nästa söndag i Högdalen igen och även i Högdalen lördagen innan EU-valet som är söndagen den 26 maj. Då möter du också oss vänsterpartister utanför vallokalerna i Vantör, samma som i höstens allmänna val. Vilken vallokal du ska rösta i kan du se på röstkortet!

Lägg din röda EU-röst i Rågsved

Hög tid att börja tänka på vilket parti som du ska rösta på i valet till EU-parlamentet. Du som vill ha ett Europa för alla, som sätter människor och klimat före marknadskrafterna kan tryggt rösta på Vänsterpartiet den 26 maj, eller vilken dag som helst innan dess. Vilken vallokal du får rösta i på själva valdagen den 26 maj står på ditt röstkort som du får i brevlådan. Du som bor i Rågsved kan alltid förtidsrösta på Medborgarkontoret i Rågsved

Nu på lördag och söndag kan du träffa flera av oss i Vänsterpartiet Vantör i Högdalen. Du som är osäker på hur du vill rösta, spana efter vårt röda tält, och kom och diskutera EU-politik med oss. Du som vet att vänstern blir ditt val är lika välkommen!

Våra viktigaste frågor i EU är kampen för att lösa klimatkrisen och kampen mot högernationalister och rasister som vill splittra människor. Vi är också feministerna som strider för aborträtten och mot sexuella trakasserier och övergrepp.

Som du ser av valsedeln, som är samma i hela landet, har vi 38 vänsterkandidater från hela landet att rösta på, och på första plats står vår nuvarande parlamentsledamot Malin Björk. Du kanske också vet att vår partiledare Jonas Sjöstedt också har suttit i EU-parlamentet?

Du kan lita på att vi Vänsterpartiet står upp mot korruptionskulturen i Bryssel. Just nu har de stora klimatbovarna och fossilbolagen obegränsat inflytande över politiken i EU. Det vill vi ändra på.

Endast en röd politik med ett grönt innehåll kan klara en hållbar och rättvis omställning, Klimatkrisen är akut, så rösta på Vänsterpartiet i EU-valet!

 

Brandtal för allmännyttan och hyresrätten i Rågsved!

Igår på demonstrationen för hyresrätten och mot ombildningarna talade bland annat Cicci Herrström från Rågsved på Sergels Torg om varför det är så väldigt viktigt att ha kvar allmännyttan och hyresrätten. Se och lyssna på Cicci här:

Omkring 400 demonstranter tågade sedan till Stadshuset för att protestera mot ombildningarna som den borgerliga majoriteten nu har dragit igång i elva stadsdelar, bland annat i Rågsved, där staden riskerar att förlora uppåt 5 000 lägenheter med betydligt rimligare hyror än de nya lägenheter som byggs. Självklart stödjer Vänsterpartiet hyresgästernas protester och arbe

 

 

Vantör stödjer visionen om nollvision mot hemlöshet bland äldre

Kampen mot hemlöshet har alltid varit viktig i Vantör, och Vänsterpartiet har genom åren aktivt drivit frågan i stadsdelsnämnden.  Äldre personer är en särskilt sårbar grupp och därför är det goda nyheter att hemlösheten i staden bland 65+ och äldre har minskat med 37 personer jämfört med 2016. Dock är fortfarande 167 äldre hemlösa enligt hemlöshetsräkningen 2018 och vi måste fortsätta att prioritera frågan tills alla har en egen dörr att stänga om sig. Vänsterpartiet i stadshuset har därför lagt en motion i kommunfullmäktige om en nollvision mot hemlöshet bland äldre, för att staden trots byte av majoritet ska fortsätta det arbete mot mer varaktiga boendeformer för äldre som Vänsterpartiet som ansvarigt för äldrepolitiken initierade förra mandatperioden.

Nu har stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör yttrat sig över motionen. Stadsdelsförvaltningen betonar i sitt yttrande främst behovet att utveckla det förebyggande arbetet för att äldre ska få stöd innan de blir av med sitt boende, exempelvis stödet till äldre med psykisk ohälsa och att kommunala värdar snabbt ska uppmärksamma äldre som får hyresskulder. Det är aspekter som Vänsterpartiet också har lyft fram i motionen.  Av alla hushåll i Enskede-Årsta-Vantör som förra året blev uppsagda från sin bostad var det 37 hushåll som var aktuella inom äldreomsorgen. Det visar behovet av mer insatser. I grund och botten behövs förstås, som stadsdelsförvaltningen också tar upp i sitt yttrande, tillgång till mindre, billiga bostäder riktade till äldre. Detta vill Vänsterpartiet ska tillgodoses bland annat genom att 500 nya seniorbostäder öronmärks för äldre med hemlöshetsproblematik och låga inkomster. Och givetvis måste pågående ombildningar av allmännyttan i bland annat Rågsved stoppas, då det riskerar att ytterligare minska antalet hyresrätter med överkomliga hyror i staden.

Vänsterpartiets representanter i stadsdelsnämnden med gruppledare Hassan Jama föreslog att motionen i sin helhet skulle tillstyrkas, men fick inte med sig majoriteten. De valde att besluta enligt stadsdelsförvaltningens förslag, som visserligen lyfte bra förslag på stärkta insatser men inte tog ställning till behovet av en vision.  Socialdemokraterna tillstyrkte också motionen, men med egen text. Se mer i protokollet här.

För oss i Vänsterpartiet är det oerhört viktigt att arbetet för att minimera hemlösheten bland äldre inte tappar styrfart under borgerligt styre med ödesdigra skattesänkningar och ombildningar på agendan. Då krävs en kraftfull nollvision mot hemlöshet bland äldre som de styrande inte kan smita undan ifrån utan måste jobba intensivt för att uppnå. När Vänsterpartiets motion så småningom behandlas i kommunfullmäktige får vi svart på vitt om det går att få enighet i staden omkring något så självklart som en vision om att inga äldre ska behöva vara hemlösa i vår stad. Så detta är en fråga som vi ska följa noga.

Förskolegårdarna allt mindre

Förskolegårdarnas storlek fortsätter att minska i Stockholm, så även i Enskede-Årsta-Vantör där två av tre planerade nya förskolor får förskolegårdar som bara har omkring hälften av den friyta per barn som Boverket rekommenderar i sin vägledning ”Gör plats för barn och unga”. Läs mer från nämndsammanträdet den 25 april här.  Förskolorna ligger denna gång i Enskede Gård och Enskedefältet, men kan nästa sammanträde lika gärna ligga i Vantör eller Årsta.

Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden har reagerat på denna barnovänliga trend och har därför lämnat in en skrivelse till stadsdelsförvaltningen med frågor om vad nämnden gör för att barn på förskolor med små gårdar ändå ska få en bra utevistelse och den fysiska aktivitet som de behöver och har rätt till.  Finns exempelvis beredskap för att rusta närliggande naturområden eller parker med toaletter och vind/solskydd för att kompensera brister i utemiljön? En annan fråga är hur nämnden kan säkerställa att varje förskola får en gård som klarar Boverkets rekommendationer?

Hör gärna av er till Vänsterpartiets representanter i stadsdelsnämnden (varav Hassan Jama och Lena Rydblom är från Vantör) i denna eller andra frågor, kontaktuppgifter finns här.

1 2 3 22