Okategoriserade

Vänsterpartiets internationella arbete

Vänsterpartiföreningen i Vantör har under flera år haft kontakt med Santa Tecla i El Salvador. Kamrater från Santa Tecla har besök vår förening och gett mycket inspiration till vårt arbete. Nu skulle vi vilja åka till dem för att närmare ser hur man arbetar med kvinn- ungdoms- och demokratifrågor. Vänstern internationella forum verkar dock inte tycka det är någon god ide. Se vår artikel som vill starta en debatt om vänstern internationalla arbete. Artikel kommer att tas upp på nästa medlemsmöte för godkännande innan den skickas ivag till vänsterpress

artikel internat arb v__nsterpress version 3.doc 

Överklagande av beslut om SL-kort

Här är en liten enkel guide om hur man överklagar socialtjänstens beslut om att inte bevilja SL-kort.
Den borgliga majoriteten i Stockholm tycker inte att det är självklart om man har rätt till försörjningsstöd att man då också skalll ha rätt till ersättning till SL-kort. Länsrätten som är den myndighet som prövar om socialtjänsten tagit rätt beslut tycker ofte att man har den rättigheten. Om du inte tycker som socialtjänsten skall du därför överklaga deras beslut. Här får du hjälp. Lycka till

__k ek bist_1.doc

Stoppa borgarnas nedläggningar i vantör

Borgarna slår ihop stadelsnämnden i Vantör med den för Enskede-Årste. I årets budgetförslag föreslår de flera nedläggningar. Bl a vill man lägga ner ungdomsmottagningen i Rågsved och flytta den till Enskede, lägga ner Rågsvedsskolans högstadium och flytta matlagning för de gamla till Enskede. Skriv ut naminsamlingslistan och skicka den sedan till vänsterpartiet, Stadshuset. vi kommer att göra allt vi kan för att inte unga och gamla i Vantör skall få det sämre.

Stoppa nedl__ggningarna i R__gsved.doc 

Besök från El Salvador under valrörelsen

Undr några intensiva veckor fick vi i Vantör besök av Carlos palma från Santa Tecla i El Salvador. Han följde valrörelsen och gjorde också massor av studiebesök.

Santa Tecla är en spännande stad där man försöker att bygga demokratin underifrån. För vår förening har det varit inspirerande och vi skall försöka att fortsätta utbytet. Det här är en artikel som försöker beskriva en del av vad som skedde under några intensiva veckor