Okategoriserade

Träffa kämpande feminister från hela världen 23-24 januari!

Nästa helg går i den internationella feminismens och solidaritetens tecken! Den 23:e och 24:e januari ordnar nämligen Vänsterns Internationella Forum kvinnokonferensen ”Aktivism för förändring” på ABF-huset. Ett tjugotal feminister som arbetar med lokal mobilisering i olika länder har bjudits in. Bland annat Blanca Chancoso, känd urfolkskvinna som var med och ledde de stora urfolksmobiliseringarna i början av 90-talet och kämpade mot frihandelsavtalen i början av 2000 talet. America Vera Zavala samtalar med henne och Rojavas kända utrikespolitiska taleskvinna, Sinam Mohammed, om hur kvinnokampen ser ut i olika världsdelar.

Större delen av konferensen hålls på engelska eftersom paneldeltagare och gäster kommer från olika länder. Alla program i Z-salen simultantolkas till engelska , svenska och spanska. I övriga rum kommer det att tolkas efter behov.

PROGRAM

AKTIVISM FÖR FÖRÄNDRING
Stockholms internationella feministforum
Konferensen hålls på engelska och svenska. I Z-salen simultantolkas programpunkterna till svenska, engelska och spanska, i övriga rum hålls seminarierna på engelska, med tolkning efter behov.

LÖRDAG 23 JANUARI

10.00-10.30 Foajén
Kaffe och mingel

10.30-12.30 Z-salen
Rrriotsamba
Den kvinnliga slagverksgruppen Rrriotsamba uppträder i foajén och på scenen i Z-salen.

Välkomsthälsningar och presentation av våra gäster
Ann-Margarethe Livh, ordförande i Vänsterns internationella forum, VIF (Sverige) och Josefin Morge, vice ordförande i VIF (Sverige)

Kvinnokamp i fyra världsdelar
America Vera-Zavala, aktivist och dramatiker (Sverige) samtalar med Blanca Chancoso, urfolkskvinna (Otavalo, Ecuador), Selay Ghaffar, kvinnorättsaktivist (Afghanistan), Sinam Mohammed, utrikespolitisk representant för självstyret i Rojava (Kurdistan/Syrien) och Ndeye Khady Ndiaye, kvinnorättsaktivist (Senegal).

12.30-13.30
Lunch

13.30-14.50 Palmesalen
”De slängde in en rökbomb” – Hot och hat mot feminister och aborträttsaktivister
Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist (Sverige), chefredaktörer för tidskriften Ottar, berättar om attacken, hot mot feminister och hur man ska bemöta det och inte låta rädslan för hot och våld ta över.

13.30-14.45 Z-salen
Kamp för politisk och facklig kvinnomakt
Fyra aktivister berättar utifrån egna erfarenheter om att organisera kvinnor för facklig och politisk makt. Medverkande: Alejandra Cabrera, kvinnorättsaktivist i det centralamerikanska nätverket REMADE (Guatemala), Wahida Baharuddin Upa, kvinnorättsaktvist på gräsrotsnivå (Indonesien), Farzana Mokhtar, Labour Education Foundation (Pakistan) och Ciczie Weidby, Handelsanställdas förbund (Sverige ). Moderator: Ana Rubin (Sverige), aktivist och feminist som arbetar som arbetsrättsjurist.

15.00-16.30 Palmesalen
Ciudad Mujer – Unika kvinnocenter i El Salvador
Yaniera Argueta (El Salvador), berättar om kvinnocentren Ciudad Mujer, som startades med stöd av partiet FMNL. Här arbetar aktivister på ett helt nytt sätt med att bygga upp kvinnocenter som ger kvinnor stöd med allt från sjukvård till yrkesutbildning, stöd med polisanmälan vid våld och övergrepp, psykologhjälp med mera. Moderator: America Vera Zavala, aktivist och dramatiker (Sverige).

15.00-16.30 Z-salen
Rojava idag – Ett kvinnoperspektiv
Träffa Sinam Mohammed Sherkany (Kurdistan/Syrien), utrikespolitisk representant för självadministrationen i Rojava. Samtalsledare: Naile Aras, kurdisk aktivist och ledamot i VIF:s styrelse (Sverige).

SÖNDAG 24 JANUARI

10.00-10.30
Kaffe och mingel

10-16 Per Albinrummet
Feministiskt självförsvar
Kom och träna med Ella Coogan och Kristin Olofsson, instruktörer från Ung Vänster (Sverige)

10.30-12.00 Z-salen
Kvinnor i fredsprocesser
Kvinnliga aktivister berättar utifrån egna erfarenheter om vikten av kvinnors deltagande i fredsprocessen och om hinder de tvingas övervinna för att inkludera kvinnor i beslut som rör deras framtid. Medverkande: Isabel Contreras, kvinnorättsaktivist (Colombia), Nazan Ustundag, kvinnors fredsinitiativ (Turkiet), Jalileh Al Turk, politisk aktivist med fokus på kvinnors rättigheter (Syrien) och Rareeta Adnan Abu Ghosh (Palestina). Samtalsledare: Ola Saleh, från organisationen Kvinna till kvinna (Sverige).

10.30-12.00 Katasalen
Feministisk organisering
Kvinnor organiserar sig över hela världen i den feministiska kampen, viket tar sig olika uttryck. Kom och lyssna på några konkreta exempel. Medverkande: Marylou Tabanera, organisatör av kvinnor på gräsrotsnivå i Manila (Filippinerna), Ndeye Khady (Senegal), Gözde Gurbet Engin, kvinnorättsaktivist i Kongra Jinén Azad, KJA, eller på svenska: De fria kvinnornas kongress (Kurdistan/Turkiet) och Amanda Kappelmark, feministiskt självförsvar (Sverige). Moderator: Lotta Johnsson Fornave, riksdagsledamot och ledamot i VIF:s styrelse (Sverige).

12.00 -13.00
Lunch

13.00-14.30 Z-salen
Kvinnor mot fundamentalism
Religiös fundamentalism växer runtom i världen. Kvinnor har olika strategier för att kämpa emot. Medverkande: Selay Ghaffar, kvinnorättsakivist i Solidarity Party (Afghanistan), Shahnaz Iqbal, kvinnoutbildare, Labour Education Foundation (Pakistan), Sükran Mizrak, kurdiska kvinnobiblioteket, flyktingaktivist, (Diyarbakir, Kurdistan/Turkiet), Amanda Manasra, studentaktivist på Västbanken (Palestina) och Alejandra Cabrera, kvinnoaktivist i det centralamerikanska nätverket REMADE (Guatemala). Samtalsledare: Karen Austin, feminist och människorättsaktivist (Sverige ).

14.30-16.00 Katasalen
Urfolkskvinnors kamp till försvar av Moder Jord – försvar av vatten, mark och naturresurser
Blanca Chancoso, urfolkskvinna (Ecuador), var med och ledde de stora urfolksmobiliseringarna i början av 90-talet och kampanjerna mot frihandelsavtalet i början av 2000-talet. Hon är medlem i ECUARUNARI:s politiska råd och den internationella tribunalen för Naturens Rättigheter. Här hör ni henne med Marie Persson, Sápmi, grundare av nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck, Björkvattsdalen i Tärnafjällen, representant i Sametinget för Landspartiet Svenska samer (Sverige) Samtalsledare: Carmen Blanco Valer, global rättsaktivist, folkbildare i Quechua och aktiv i Latinamerikagrupperna.

14.45-16.00 Z-salen
Politiskt arbete för kvinnors rättigheter och kvinnors hälsa
Panelsamtal med Malin Björk, aktivist och EU-parlamentariker för Vänsterpartiet (Sverige), Sarita Neupane från kvinnoorganisationen ANWA (Nepal), Farzana Mukhtar som är aktivist i Labour Education Foundation – en organisation knuten till Awami Workers Party som arbetar för arbetares rättigheter (Pakistan), Fadumu Nuur Hashi, aktivist från Somali Women Organization (Somalia). Samtalet leds av Ung Vänster (Sverige).

Avslutning
Lotta Johnsson Fornave, riksdagsledamot och ledamot i VIF:s styrelse (Sverige) summerar konferensen tillsammans med några av gästerna.

Dessutom:
• Barnpassning båda dagarna i Erlanderrummet
• Bokbord och utställningar i foajén
• Filmvisningar: Kvinnors nätverk visar film om sitt arbete i Afghanistan och den kurdiska organisationen Amara visar dokumentärfilm om den aktuella situationen i Kurdistan.
• Öppet forum för aktivism och möten (23/1 kl. 13.00-16.30 i Per Albin-rummet och 24/1 kl. 12.00-16.00 i Sandlersalen). Här kan ni bl.a. träffa Amanda Mansara, från Palestina, svenska föreningen ”Varken Hora eller Kuvad”, våra gäster från Syrien som berättar om den aktuella situationen där samt Amun Abdullahi från Somali Womesom n Organization berättar om lokalt kvinno- och ungdomsarbete i Somalia.

Hur får vi ett demokratiskt hållbart Vantör?

Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande. Det är ett viktigt mål i vår rödgrönrosa budget för Stockholms stad 2015. Alla ska vara väl informerade om hur de kan delta i och påverka demokratin. Där valdeltagandet är lågt måste staden ta ansvar för att öka valdeltagandet, och det gäller i hög grad för Vantör där vi har många valdistrikt med mycket lågt valdeltagande. Här behöver vi alla i föreningen tänka till om hur vi ska jobba politiskt i Vantör för att många fler människor ska våga tro att det gör skillnad att rösta. Vänsterpartiet har också ett stort ansvar för och möjlighet att stärka demokratin, då att Ann-Margarethe Livh har blivit borgarråd för Bostads- och demokratiroteln i stadshuset.

Staden ska arbeta för en mer meningsfull lokal demokrati står det i budgeten. Stadsdelsnämnderna är viktiga i lokaldemokratin och de ska utveckla och följa upp verksamheten tillsammans med invånarna. Det ska också finnas ökade möjligheter att genomföra medborgarförslag. Redan till nästa stadsdelsnämnd ser vi en positiv behandling av två medborgarförslag från Rågsved, dels att anslagstavlan vid tunnelbanan ska komma upp igen och att det ska bli parkbänkar och papperskorgar längs parkvägen från friområdet till Högdalen. När jag satt i stadsdelsnämnden förra mandatperioden var det stört omöjligt att få tillbaka anslagstavlan. Tänk att det krävdes en valseger för att få något att hända!

Det står också i budgeten att fler medborgarkontor ska öppnas. Jag hoppas att det blir ett i Rågsved, för vi har så långt till förvaltningen i slakthusområdet. Inflytandet över närmiljön ska förstärkas och så även medborgarnas inflytande i samhällsplaneringen. Hur frågan om gränserna för naturreservatet i Rågsveds friområde behandlas blir ett intressant test i den frågan, liksom hur vänsterpartiet Vantörs förslag om Rågsveds allé kommer att behandlas. Behovet av hyresrätter är stort, och det sätter vi före radhusbyggen i skogen.

I budgeten för staden står också att stadsdelsnämndernas inflytande ska stärkas genom att fler frågor behandlas politiskt, att ansvarsområden tillförs och att centrala nämnder ska samarbeta bättre med stadsdelsnämnderna. Under 2015 ska det utredas att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel ska tillföras stadsdelsnämnderna. Samtidigt ska staden se över stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna. Resultatet av den utredningen blir spännande.

Stadens målsättningar för demokratin är välkomna för oss i Vantör, efter åtta år av allianspolitik, då stadsdelsnämnderna fått allt mindre att säga till om och dessutom har blivit allt större geografiskt. Vantör var ju egen stadsdelsnämnd från början men slogs efter valet 2006 ihop med Enskede-Årsta (som blev sammanslagna 1999) till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd. Det har lett till att vi har fått mycket färre lokalpolitiker. I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har vänsterpartiet en ordinarie och en ersättare. Innan sammanslagningarna hade vänsterpartiet i Årsta, Enskede och Vantör representation i var sin nämnd. Nu har föreningen i Vantör ingen representant i nämnden, men har givetvis kontakt med vänsterpartiets representanter från Enskede och Årsta. Ska vi bli fler vänsterpartister i nämnden som den ser ut idag måste vi göra ett starkare val 2018!

Vi i Vänsterpartiet Vantör jobbar vidare enligt vårt 25-punktsprogram som vi tog fram till valet. Flera av punkterna har eller är på väg att uppfyllas, bland annat naturreservat i Rågsveds friområde och kommunal hemtjänst även i Rågsved och Hagsätra. Högdalens vård- och omsorgsboende kommer att återgå i kommunens regi till hösten. Nu när vänsterpartiet är med och styr staden har vi stora möjligheter att pricka av fler av förslagen, men inget går av sig själv. Det är viktigt att fortsätta att driva opinion för de frågor som vi brinner för!

Rosa Lundmark, medlem i vänsterpartiet Vantör

Jonas Sjöstedt till Högdalen den 29 januari!

Vänsterpolitik i nytt läge

Kom och ta med vänner och bekanta till mysiga Fria Teatern i Högdalen, torsdagen den 29 januari kl 18.30 och prata vänsterpolitik med Jonas Sjöstedt. Hur ser vänsterns roll ut i dagens Sverige? Vilket inflytande kan vänsterpartiet ha på de kommande årens politik? Hur ser vänsterpartiet på de brännande utrikespolitiska frågorna? Frågan är fri. Alla är hjärtligt välkomna! Efter mötet finns det möjlighet till samkväm för de som vill fortsätta att diskutera.

10904591_508270375977358_5757372600296193605_o(1)

Ett jämlikt och hållbart Stockholm

Du som brinner av iver att veta hur stockholmspolitiken i stora drag kommer att se ut de närmaste fyra åren kan på Stockholmsvänsterns blogg läsa plattformen som vänsterpartiet står bakom, tillsammans med socialdemokraterna, miljöpartiet och feministiskt initiativ.

Läs plattformen här: http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2014/rodgronrosa-majoritet-i-stockholms-stad/

Budgeten för Stockholms stad 2015 håller fortfarande att förhandlas mellan de rödgrönrosa partierna. Håll koll på Stockholmsvänsterns blogg så får du aktuell information.

Tack Pressbyrån i Högdalen!

image

Här överlämnar Vänsterpartiets valledare Hassan Jama en tusentack-tårta till den trevliga och serviceinriktade personalen på Pressbyrån i Högdalen. Under valrörelsen när vi hade valstugan utanför tunnelbanan fick vi förvara nycklarna i tryggt förvar hos Pressbyrån. En gammal tradition som återkommer varje valrörelse. Det var till stor hjälp för oss!

Tack Vantör!

Tack alla med hjärtat till vänster i Vantör som hjälpte till att rösta bort alliansen i Stockholms stad! Den peppande konserten med Stefan Sundström, Johan Johansson, Sanna Carlstedt, Musketörerna m.fl. gav råg i ryggen. Vänsterpartiets intensiva valarbete i valstugan, vid Rågsveds tunnelbana om kvällarna och alla t-banestationerna om morgnarna gav resultat.

I Vantör fick Vänsterpartiet 11,4% i kommunvalet. Det var en rejäl ökning från 9,1% i valet 2010. Extra roligt att vi gick fram i alla stadsdelar, från Stureby till Hagsätra. Flest röster fick vi i Rågsved 14,5%, Högdalen 13,7% och Bandhagen 13,2%. Vårt lokala valprogram och Rågsveds alle visade sig vara populära och kan ha gjort att fler i Vantör röstade på oss.

Tråkigare är att valdeltagandet är så lågt i Rågsved, 59,6% jämfört med Örby 85,5%. Där Vänsterpartiet är som starkast är valdeltagandet som lägst. Där vi är som svagast är det som högst. Sambandet säger mycket om de skilda levnadsvillkoren och förutsättningarna i Vantör. Jag hoppas att rödgröna majoriteten i stadshuset kan göra att vi tar steg mot ett jämlikare Vantör.

image

Imorgon röstar vi för ett grönare och rödare Vantör!

image

Tack alla som kommit till vår valstuga i Högdalen, träffat oss på dörrknackningar i Hagsätra och Rågsved, på torgmöten i Hagsätra och Rågsved, på kvällsaktiviteter utanför Rågsveds tunnelbana eller när vi delat ut valtidningar utanför tunnelbanan i Bandhagen, Högdalen, Rågsved och Hagsätra.

Våra möten med er har varit guld värda. Ni har berättat hur ni kämpar för att få pensionen att räcka till, få bostad, orka jobba under ökande press, få det att fungera för era barn på förskolan, för att rädda friområdet.

Många av er har tagit chansen att få blodtrycket mätt av vår legitimerade sjuksköterska. Det är ju lätt hänt att få högt blodtryck av alliansens orättvisa politik. Då har vi kunna ordna bästa receptet: en röst på vänsterpartiet!

Vi har fått höra att ni gillar vårt krav att välfärden inte ska vara till salu, vårt förslag att bygga Rågsveds alle med 630 hyreslägenheter och vårt lokala 25-punkts program.

Nu ses vi snart vid vallokalerna i Hagsätraskolan, Rågsvedsskolan, Snösätraskolan, Bäckahagens skola, Daghemmet Gläntan, Bandhagens skola, Örbyskolan och Sturebyskolan. Vi hoppas på din röst för ett grönare och rödare Vantör, ett Stockholm för alla, ett Sverige som inte är till salu!

Möt Amineh och Gunilla i Högdalen

Sista chansen att komma till vår röda valstuga i Högdalen och prata vänsterpolitik!

Vår egen sjuksköterska kommer med blodtrycksmätaren, så att du som fått högt blodtryck av alliansens orättvisa politik kan få trycket kollat kostnadsfritt. Sen skriver hon ut receptet: rösta vänster så går trycket garanterat ner!

Kl 14.30 kommer Amineh Kakabahve från riksdagen och Gunilla Roxby från landstinget och eldar på för röd och grön bostadspolitik och trafikpolitik. Inte till salu – förstås.

Mellan varven kommer vår egen Per Sundgren att elda massorna om vikten att rösta bort regeringen Reinfeldt på söndag. Vill du prata om stadsdelsnämndens politik finns Rosa Lundmark på plats.

Vi har de bästa valsedlarna, informationen om vänsterpartiets vassa politik som du inte får missa och inte minst vantörvänsterns vänliga valarbetare i valstugan. Kom förbi och hjälp oss att göra idag till vår bästa dag i valstugan – för en stark vänster!

PS vi öppnar kl 10 och stänger kl 15 DS

Mycket vänster på G i Vantör!

Nu händer det mycket i Vantör! På torsdag konsert i Rågsveds Folkets Hus för att rösta in en ny regering! Vi är förstås med och ger vår syn på varför det är så viktigt att rösta!
image

Kolla affischerna på vår valstuga i Högdalen, så vet du vad som är på gång! Vänsterpartiets kandidater i valet besöker oss, och vi är med på manifestationer i Vantör.
image

Imorgon söndag ses vi valstugan, som öppnar kl 11. Kl 12 pratar vi boendedialogen i Högdalen. Det som folk tyckte och det som de styrande politikerna har valt att berätta om. Det finns en viktig skillnad! image

På gång i Högdalen och Rågsved

Vänsterpartiet Vantör har valstuga i Högdalen, mitt emot tunnelbanan. Du kan inte missa oss! Välkommen att ställa frågor eller hämta valinformation, V-märken och ballonger till barnen. Har du inte bestämt dig för vilket parti du ska rösta på, så finns vi där för dig och ger gärna argument för en röst på vänsterpartiet.

Den kommande veckan har vi också besök av toppolitiker som kandiderar till riksdagen och till kommunfullmäktige. Hoppas att du har tid att titta förbi!

29 augusti, Karin Rågsjö, riksdagskandidat tvåa på listan efter Jonas Sjöstedt, besöker valstugan i Högdalen 14-15
30 augusti, Karin Rågsjö besöker den antirasistiska konserten i Perssons betong i Rågsved 16-17.30 (konserten pågår till 22)
1 september, Ann-Margarethe Livh, förstanamn kommunfullmäktige, gruppledare, besöker valstugan i Högdalen 15-17
4 september, Ali Esbati, riksdagskandidat, besöker Rågsved Community Center 14-15 och valstugan i Högdalen ca 15-16
7 september, Sebastian Wiklund, trea på listan till kommunfullmäktige, valstugan i Högdalen 13-14

Både Ali och Karin kommer också att vid andra tidpunkter göra besök i Vantör, träffa organisationer etc. Det ger en möjlighet att lyfta fram behoven och möjligheterna i området och öka kunskapen om Vantör i riksdagen.