Uncategorized

1 2 3 9

Trevlig sommar önskar Vänsterpartiet Vantör!

Hej alla vänstersinnade Vantörsbor! Vi har en intensiv vänstervår i Vantör med många torgmöten i Högdalen med vårt röda vänstertält, där vi haft många bra och roliga samtal med Vantörsborna om bostadspolitik, var man kan bygga i Vantör, och var man inte ska bygga (till exempel Rågsveds friområde). Vi har också pratat äldrepolitik, privatiseringar, välfärd och annat som kommit på tal.

Vi har också varit med på Perssons Betong på Valborg och på Rågsvedsdagen och träffat många trevliga barn, unga och vuxna och pratat om Rågsved, trivsel, vad som är bra och förslag till förbättringar. För att vi ska kunna driva en bra rättvisepolitik i stadsdelsnämnden och även påverka i stadshuset och landstingshuset är det viktigt för oss att ha ständiga kontakter med Vantörsbor.

Rågsveds friområde ligger oss varmt om hjärtat och vi kämpar för att det ska bli naturreservat och inte ett villareservat! Därför kan du se vårt upprop om att det inte är för sent att protestera på anslagstavlorna i området. Fortsätt att göra din röst hörd i denna viktiga Vantörsfråga!

I höst kommer vi att vara i Högdalen en lördag i månaden med det röda tältet. Samma plats som vanligt i hörnet vid Högdalskyrkan. Datum återkommer vi om. Ha nu en trevlig sommar allihop så ses vi i höst i arbetet för en ny regering!

PS Kanske vi ses på Älvsjöbadet, i Parkleken Stacken, Parkleken Rågdalen eller Parkleken Bandängen i sommar? Eller på en skogspromenad i friområdet? DS

Lyckat på Rågsvedsdagen!

I går den 12 maj hade Vänsterpartiet Vantör som vanligt sitt röda tält med på Rågsvedsdagen. Vi hade barnlotteri, vuxenfrågesport, aktuella rapporter om bostadspolitik och kulturell segregation, möjlighet att lämna medborgarförslag och förslag om platser att bygga bostäder på i Vantör!

Trots regn och rusk var det ett lyckat arrangemang och vi bidrog till en trevlig aktivitet i Rågsved och förhoppningsvis att flera fick upp ögonen för att vänsterpartiet är aktiva i området. Barnen i Rågsved har gett oss många förslag om vad som bör bli bättre i området. Det tar vi med oss när vi gör om vårt lokala program för Vantör inför valet 2014.

Än finns tid att stoppa borgarnas byggplaner i Rågsveds friområde!

Ja till att bevara och utveckla friområdet! Vårt bostadsområde har en stor tillgång: närheten till naturen. I Rågsveds friområde finns en dalgång med ängar och betesmarker, dammar och våtmarker, lövskog och ekbackar. En natur med unika värden som är lätt tillgänglig med promenadvägar och stigar. Här kan vi möta rävar och harar, rådjur och älgar och i kvällningen höra näktergalen sjunga. Detta vill vi utveckla genom att avveckla upplageområdet vid Snösätragränd och skydda friområdet som naturreservat.

Nej till bostäder i friområdet! De borgerliga partierna i Stadshuset med moderaterna i spetsen har bestämt att det ska bli uppåt 200 nya bostäder i form av kedjehus och stadsvillor i friområdet. Bostäder ska vi bygga på lämplig mark, men inte i vår finaste natur. Detta är bostäder på fel plats. Villorna slår sönder den helhet som friområdet borde få utvecklas till och blir en barriär mot den natur som vi tidigare har kunnat kliva direkt ut i.

Protestera mera! Än är det inte för sent! Vi gör allt för att stoppa byggplanerna. Tusentals Rågsvedsbor har protesterat, liksom flera myndigheter med miljöansvar. Hittills har de borgerliga struntat i våra åsikter. Planeringen för byggandet ska fortsätta. De borgerliga partierna anser att vi inte förstår vårt eget bästa. Vi ska ”integreras”. Vi duger inte som vi är. Vi ska enligt moderaten Kevius erbjudas möjligheten ”att göra boendekarriär”. Bakom detta tal döljer sig förakt mot oss som bor i området. De borgerliga vill höja statusen på Rågsved, men förstör istället vår stolthet: Rågsveds friområde.

Hör gärna av dig till: [email protected]

Håll dig informerad via http://www.facebook.com/groups/ekoparksyd/ och  http://vantor.vansterpartiet.se/

 

Ta mormor till Högdalen idag!

Upprörd över riskkapitalets härjningar i äldreomsorgen? Att det inte finns mer personal? Över låga löner, osäkra anställningar? Över att det är så svårt att få plats på äldreboende? Att hemtjänsten blivit så snålt tilltagen? Att vi inte har någon kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra längre?

Då ska du komma till Högdalens centrum idag mellan kl 12 och 14. Träffa Josefin Brink, riksdagsledamot för vänsterpartiet och lokala vänsterpartister.  Där håller Vänsterpartiet Vantör just nu på att koka kaffet och sätta upp det röda tältet.  Ta med mormor och träffa oss! Vi ses!

Hänt på Vänsterpartiets kongress 2012

Vi blev till slut tre kongressombud från Vantör på Vänsterpartiet kongress i Uppsala i trettondagshelgen.  Det viktigaste beslutet var att välja Jonas Sjöstedt till ny partiordförande, helt enligt förslag från oss i Vantör.

Helst hade Vantör velat ha två partiledare, Jonas och Ulla Andersson, men kongressen röstade med knapp majoritet mot alla förslag i den riktningen.

Nästan alla motioner som kongressombuden hade lämnat in ville partistyrelsen antingen avslå eller besvara. Det betyder att man menar att partiet redan arbetar med frågan. En motion som partistyrelsen ville bifalla var ett nytt miljöpolitiskt program. Det tyckte hela kongressen var mycket bra.

Dessutom röstade kongressen som högsta beslutande organ igenom flera ytterligare motioner. Några exempel:

  • Ett strategidokument om sex timmars arbetsdag med konkreta politiska förslag, så att arbetet med att förverkliga visionen kan inleda.
  • Ett ekologiskt-ekonomiskt program som visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ekologiskt hållbara gränser.
  • Strategi och visioner för tågtrafiken.
  • En övergripande teknikpolitik ska tas fram, med principiella ställningstaganden och konkreta förslag.
  • Partiprogrammet ska tas fram i en lättläst version
  • Vi ska verka för att heltidspolitiker lämnar platsen efter tre mandatperioder.
  • Vänsterpartiets politiker ska efterskänka alla inkomster från fasta arvoden för politiska uppdrag som ligger över 27 500 efter skatt.

Det togs många fler beslut, både om förändringar i partiprogrammet, om att anta ett strategidokument, fler motioner bifölls och flera val gjordes förstås. Värt att nämna är att partistyrelsens klimat-, miljö- och ekonomiska kompetens stärktes genom att kongressombuden röstade fram tre nya namn.  Det var fantastiskt roligt och helt nödvändigt när vi ska förverkliga kongressens ambitioner om att vänsterpartiet ska bli det ledande klimatpartiet!

På årsmötet kommer vi som var kongressombud att ge en utförligare rapport om kongressen. Väl mött då!

Hälsningar Rosa, Jonas och Heidi

 

Ett gott rött 2012 önskas alla Vantörbor!

Med fem år av borgerligt styre ökar klassklyftorna och växer klimatförstörelsen.  Styrelsen ser ändå med tillförsikt fram mot 2012, där vi ska stärka föreningen inför arbetet med de viktiga valen 2014. Vi har hopp om att tältprojektet ska komma igång i Högdalen och att kongressen ska bli en inspirerande avstamp inför de kommande åren.

Valarbetet börjar nu, på arbetsplatsen, vid middagsbordet, på webben och ute bland folket i våra områden. Vi ses under det kommande året i vårt gemensamma politiska arbete för socialismen!

Tänkt om stadsdelsnämnden 2011

Snart är 2011 slut. Det första året på den andra mandatperioden i följd med borgerligt styre i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Förra perioden leddes nämnden av kristdemokraterna och nu av moderaterna och leddes oppositionen av socialdemokraterna och nu av vänsterpartiet.

Det har varit roligt att vara vice ordförande. Dessutom har det blivit mer jämställt, eftersom det var två män som ordförande respektive vice ordföranden för stadsdelsnämnden förra mandatperioden.

Den politiska agendan har dock inte ändrats nämnvärt under året, jämfört med de fyra tidigare åren. Konkurrensutsättningen fortsätter trots att ingen forskning styrker att kvaliteten blir bättre. De svarta hålen i socialtjänstens kassa gapar tomma och fylls på med pengar tänkta för förskolan, fritiden och kulturen.

Under våren fick vi besök av Fria Teaterns Vänner på flera öppna möten. Med rätta upprörda över kulturnämndens halvering av anslaget och hopp om att stadsdelsnämnden kunde göra något. Förvaltningen har köpt föreställningar men det räcker inte. Mitt förslag att söka hos Söderortsvisionen fick inget gehör.

Inför 2012 har anslaget ytterligare halverats. Oppositionen i kulturnämnden har gått mot och föreslagit att anslaget ska återställas. Majoriteten i stadsdelsnämnden har uppenbarligen inte lyckats få kollegorna i kulturnämnden på andra tankar. Vem tror nu på att borgarna vill satsa på Högdalen?

Skandalen med städupphandlingen och Vega Städ utan kollektivavtal som underbetalar anställda och fram till nyligen inte tecknat personalförsäkring har präglat höstens sammanträden. Kommunal har gjort ett strålande fackligt arbete genom att envetet lyfta fram vad som händer personalen när man upphandlar till lägsta pris.

Som opposition ska vi granska makten. Vår press om den bristande nattbemanningen på Mårtensgården gav resultat. Ljuspunkter har också varit att alla partier utom M gjorde göra gemensam front i remissen om sprutbyte och att vänsterpartiets skrivelse om insamling av matavfall i flerfamiljshus blev delvis bifallen.

Lokal demokrati i Enskede-Årsta-Vantör

Så här skrev vänsterpartiet och socialdemokraterna om lokal demokrati i vår gemensamma reservation till verksamhetsplanen 2012 för stadsdelsnämnden

Lokal demokrati
Ett brett engagemang i föreningar, politik, kultur och idrott lägger grunden för ett samhälle där alla känner sig delaktiga. De politiska diskussionerna ska föras och besluten fattas så nära invånaren som möjligt. Tyvärr är vi långt ifrån den visionen idag. I ett stadsdelsområde  som har mer än 90 000 invånare är det inte tillräckligt med fyra områdesmöten per år. Vi föreslår en utökning till sex möten. Nämnd och förvaltning ska bjuda in till extra möten vid behov.

Stadsmiljö, arbetsvillkor i hemtjänst och städbolag och exploatering av Rågveds friområde är stora frågor som lockat till besök på nämndens öppna möten. När ärendena till sammanträdet inte finns på Insyn inför mötena raseras tilltron till stadsdelsnämndens intresse av dialog.  Nämnden blir ofta en länk mellan medborgare och andra nämnder. Det har märkts efter kulturnämndens beslut att halvera stödet till Fria Teatern och de centrala kontorens ovilja att lägga samrådsmöte i Rågsved om remissen av programmet för sambandet Högdalen-Farsta.

Vi vill ta tillvara medborgarnas kunskap genom att använda omvänd planprocess och områdesplanering. Vi vill också ta fram en modell för att beakta barnperspektivet i beslutsunderlagen. Brukarinflytandet ska stärkas genom brukarrevisioner, vetorätt mot privatiseringar etc. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar måste även gälla privat drivna enheter, vilket det inte gör idag. Pensionärsråd och handikappråd ska komma in tidigt i beslutsprocessen, för att kunna påverka de beslut nämnden ska fatta.

Folk i Högdalen ilskna på Carema och alliansens politik

I lördags delade Vänsterpartiet Vantör ut flygblad och häften med information om äldrefrågor i Högdalen utanför Coop och tunnelbanan.  Det visade sig snabbt att flera personer efter att ha tagit flygbladen vände tillbaka för att diskutera saken. Några var Vänsterpartister, andra var kunniga i äldrefrågor och andra människor som vi mötte var rent ut sagt förbannade på Carema och Alliansens politik.  Hade vi bara haft mer material hade vi kunnat vara kvar längre än de två timmarna som var planerat! Men lugnt gott folk. Vi kommer tillbaka lördagen den 10 december!

1 2 3 9