Månadsarkiv: januari 2011

Kortkort Aron Etzler

När Aron Etzler besökte vårt medlemsmöte i december höll han ett intressant föredrag. Han utgick  från resursbristen, att oljan snart tar slut och tankarna om tillväxt som något evigt och menade att det krävs socialistiska lösningar, en ny ekonomisk styrning som motverkar den ökade konsumtionen. Vänsterpartiet har nu en unik position som enda oppositionsparti, för att sätta agendan. Det handlar om både vision och praktik. Om vi ska bli trovärdiga måste vi ta tag i små problem som människor har, för om vi inte klarar det, hur ska vi få människor att tro att vi klarar världsproblemen. Vänsterpartiet har trovärdighet när det gäller fördelningsfrågor men inte när det gäller hur vi skapar värde i samhället. Vi måste visa att vi klarar att lösa samhällets problem.