Vänsterpartiet Vantör

Ombildning, nej tack!

Varför behövs hyresrätten? Så inledde Clara Lindblom det öppna mötet i Nya Rågsveds Folkets Hus i veckan, som samlat boende från olika delar av Rågsveds allmännytta. Som alla väl vet vid det här laget vill ju moderaterna, liberalerna, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet nu tillåta ombildningar igen, läs exempelvis här och här.

Ett självklart svar från Clara var att den som inte har två miljoner på banken, fast jobb eller har hög inkomst är helt beroende av hyresrätter för att ha någonstans att bo. Med över 80 000 som aktivt sökande i bostadskön och allt fler barnfamiljer som flyttar runt mellan otrygga andrahandsboenden eller hotell och vandrarhem är svaret så självklart. Vi behöver allmännyttan, som förmedlar alla lägenheter via bostadsförmedlingen och låter folk med lägre inkomster hyra, till skillnad från privata värdar.

Förra gången borgarna styrde ombildade de över 25 000 lägenheter, det har vi inte råd med att göra igen. De lägenheter som då försvann från hyresmarknaden var främst de med lägre hyror, medan det som byggts nytt är väldigt dyrt. Allmännyttan försvann nästan helt från innerstan och då ökade förstås bostadssegregationen rejält. Den som borgarna nu ska motverka genom nya ombildningar. Hur bakvänt och verklighetsfrämmande kan det bli?

En viktig slutsats bland mötesdeltagarna var att vill man inte ombilda så ska man inte skriva på ett endaste papper från de hyresgäster som vill ombilda och startar bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att prata med sina grannar om det.  Inte skriva på intresseanmälan, inte fullmakt, ingenting.

Gå gärna med i nätverket Rågsved mot ombildning, där hyresgäster i allmännyttan i Rågsved har gått ihop, och ta hjälp av Hyresgästföreningen.

 

Rågsved mot ombildning!

Nu mobiliserar Rågsvedsborna mot ombildning! Nätverket Rågsved mot ombildning har nyligen startat för att komma ut med information till alla som bor i allmännyttan i Rågsved, den information om nackdelarna med ombildning som stadens blågröna majoritet tiger om. Läs mer här.

Sedan borgarna bestämt att ombildningarna ska börja om igen, sist försvann över 25 000 hyresrätter från bostadsmarknaden, har det bildats motståndsgrupper runt om i staden. Omkring 20 000 hyresgäster i allmännyttan i 11 stadsdelar i Stockholms stad kommer snart att ett brev med det tvivelaktiga erbjudandet  Då behöver vi veta vad det handlar om. De som varit med om tidigare ombildningsförsök berättar om oseriösa metoder och aggressiva övertalningskampanjer, där de mest drivande hyresgästerna ofta säljer och flyttar så fort hyreshuset är sålt.

  • Varför ska man ombilda när man redan har en lägenhet som man trivs i är det många hyresgäster som frågar sig.
  • Varför ska man ta stora lån, för att bo kvar i lägenheten, när man har valt att bo i hyresrätt och i allmännyttan och uppskattar den service som de kommunala bostadsbolagen ger?
  • Varför minska antalet hyresrätter med överkomliga hyror när vi tvärtom behöver fler?

Ja frågorna är fler än svaren. Vänsterpartiet Vantör har därför bjudit ut oppositionsborgarrådet Clara Lindblom till ett öppet möte på tisdag den 12 mars i Nya Rågsveds Folkets Hus, kl 18-21, för att få senaste nytt från stadshuset. Clara blir vice ordförande i Svenska Bostäder från den 1 april och sitter även i exploateringsnämnden, som beslutar om markanvisningar för att bygga nya bostäder. Passa på att prata med Clara om bostadspolitik, ombildningar, allmännyttan, byggplaner och så vidare.

Var vill vi bygga i Vantör? Vad vill vi bygga i Vantör? Hur ska vi bygga i Vantör?  Vi ses väl på tisdag?

Fredag 8 mars firar vi Internationella kvinnodagen

På fredag firar vi 8 mars, Internationella kvinnodagen! Vänsterpartiet som är Sveriges första feministiska parti är numera också riksdagens enda vänsterparti. Vänsterpartiet Vantör delar dagen till ära ut frukostpåsar med både smått och gott, både något att äta och något jämställt att läsa. Spana efter oss på fredag morgon, vi syns förhoppningsvis i tunnelbanan?

Vi vill att de barn som föds idag ska bli den första jämställda generationen. att den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas, att lönerna i offentlig sektor ska höjas, att vi får rätt till heltid bra arbetsvillkor och rimlig arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken.

Vi vill göra om skattesystemet så att det inte gynnar de rikaste, som idag.

Vi vill ge mer resurser till välfärden, fler händer i vården, skolan och omsorgen.

Arbetstiden behöver kortas, så att vi får tid över för familj, vänner och fritid.

Pensionssystemet behöver göras om i grunden, idag blir en stor del av kvinnorna fattigpensionärer trots att de kan ha arbetar större delen av sitt liv.

Föräldraförsäkringen behöver också göras om, så att föräldrarna kan dela på den.

Det här är reformer som Vänsterpartiet arbetar för, i riksdagen, i landstingen och i kommunerna.  Kom med oss, och se till att vi tillsammans förverkligar den första jämställda generationen!

Öppet möte 12 mars i Rågsved med Clara Lindblom!

Välkommen till öppet möte i Nya Rågsveds Folkets Hus tisdagen den 12 mars kl 18-20. Möt vänsterpartiets oppositionsborgarråd Clara Lindblom och var med i kampen för att rädda våra hyresrätter och behålla allmännyttan.  Bor du hos Svenska Bostäder, Stockholmshem eller Familjebostäder i Rågsved kan du nämligen inte vara säker på att bo kvar i en allmännyttig hyresrätt när året är slut. För nu ska det ombildas, det har Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet beslutat i sin blågröna majoritet. Det är ju galen politik, i Stockholm behöver vi många fler hyresrätter, inte färre, med överkomliga hyror. Vi måste behålla allmännyttan som vi äger gemensamt, och bygga fler hyresrätter som folk har råd med.  Så vi ses väl på tisdag?

 

 

Ny styrelse

På ett välbesökt årsmöte idag i Nya Rågsveds Folkets Hus, med Stockholmsdistriktets ordförande Ebba Elena Karlström (för övrigt uppvuxen i Rågsved) som ordförande, valdes en ny ordförande och ny styrelse för Vänsterpartiet Vantör.

Ny ordförande är Dagoberto Antonio Ramirez från Hagsätra.

Styrelsens ordinarie ledamöter består i övrigt av Lena Rydblom och Pirkko Urvall från Högdalen samt Heidi Hilden Gershater och Marcus Löfgren från Hagsätra.

Suppleanter i styrelsen är Lars Ericsson och Malin Furöstam från Rågsved och Monica Shaker från Bandhagen.

 

Tufft och surt i stadsdelsnämnden, men protestlistan är nu överlämnad!

Tuffa men bra debatter på stadsdelsnämndens sammanträde igår! Så sammanfattar Hassan Jama sammanträdet igår, då budget och verksamhetsplan för 2019 klubbades. Med vänsterpartiets budget i stadshuset skulle nämnden ha haft 56 mnkr mer, på grund av att vi står upp för välfärden före skattesänkningar och privatiseringar. Vänsterpartiets budget skulle ha gett ett välbehövligt tillskott framförallt till förskolan, fritiden, individ- och familjeomsorgen, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och till äldreomsorgen. Lågvattenmärket i debatten var därför när en moderat jämförde Vänsterpartiets skattepolitik med Venezuela. Så blir det när argumenten för skattesänkningar tryter, replikerade Hassan, varpå moderaten blev ännu argare.

Till den sura stämningen hos moderaterna bidrog säkerligen ilskan över att Hassan lämnade över protestlistan med omkring 800 namnunderskrifter till stöd för bevarandet av mellanstadieverksamheten i Rågdalen och på Rågsveds fritidsgård. Först ville ordföranden inte ta emot namnunderskrifterna, men fick ge sig efter tio minuter. Man kan tycka att en nämndordförande skulle vara glad över det medborgerliga engagemanget, särskilt som han i media gett intryck av att arbeta för en bevarad verksamhet.

Lena Rydblom, som också gjorde debut i stadsdelsnämnden, konstaterade att de blågröna förstås inte var villiga att rösta på vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan, eller för den delen någon av de andra oppositionsförslagen, men att det är bra att vänsterpartiet även framöver kan visa hur det hade kunnat vara om majoriteten lyssnat.

Så roligt att Vänsterpartiet Vantör återigen har representation i stadsdelsnämnden, då vi har mycket att fajtas för de närmaste åren med högerbudget i stad, län och land.

800 till stöd för mellanstadieverksamheten i Rågsved

I skrivande stund har nästan 800 skrivit på namninsamlingen som Vänsterpartiet Vantör tagit initiativ till för att rädda kvar mellanstadieverksamhet i Rågdalen och på Rågsveds fritidsgård. Nu skriver även lokaltidningen om namninsamlingen och intervjuar Hassan Jama, själv uppvuxen i Hagsätra och nu bosatt i Högdalen, som är gruppledare i stadsdelsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Så här säger Hassan i Mittisöderort:

”– Det här är ett socialt förebyggande arbete i ett prioriterat område. De måste ha någonstans att vara annars kommer de att hänga i centrum. Där finns kriminella som kommer att utnyttja de här barnen som inte är straffmyndiga. Det blir en ond cirkel säger han.”

Imorgon på stadsdelsnämndens sammanträde kommer Hassan att lämna över namnlistorna till nämndens ordförande Gustav Johanson (M), med uppmaningen från alla som skrivit på namninsamlingen att lösa frågan, inte låta barnen betala skattesänkningen och se till att det viktiga socialt förebyggande och trygghetsskapande arbetet får fortsätta i Rågsved.

 

Skriv på för att rädda fritiden i Rågsved!

Nu ser vi tydligt hur det blågröna stadshusstyrets skattesänkning och därmed nedskärningar i anslaget för Barn, kultur och fritid direkt drabbar barn och unga i Rågsved. Rågdalens Parklek och Rågsveds Fritidsgård riskerar att få dra ner sin verksamhet till följd av de nedskärningar som ingår i förslag till budget för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Stadsdelsförvaltningen har nämligen sagt upp samarbetet om mellanstadieverksamheten med Rågsveds grundskola och Snösätraskolan. Därmed kan fritidsgården och parkleken inte längre bedriva sitt viktiga socialt förebyggande arbete med 10-12-åringarna i området. Tryggheten i Rågsved kommer att försämras när viktiga relationer bryts och risken är stor att en del ungdomar rekryteras in i kriminella nätverk. Det kan vi aldrig acceptera!

Tycker du som vi att det är oacceptabelt att barn och unga i Rågsved ska betala för skattesänkningarna i kommunen? Idag samlade vi 150 namn i Rågsved och Högdalen. Med var Vantörs båda ersättare i kommunfullmäktige, Hassan Jama som bor i Högdalen och Cicci Herrström som bor i Rågsved. Hassan sitter även i stadsdelsnämnden och driver där frågorna om att rädda fritiden från nedskärningar och Cicci sitter i utbildningsnämnden, som bland annat ansvarar för just mellanstadieverksamheterna.

Missade du oss idag, skriv istället på den digitala namninsamlingen och var med och stoppa nedskärningarna! Vi behöver vara många som reagerar, så att den blågröna majoriteten i stadsdelsnämnden tvingas att backa på nämndmötet nu på torsdag den 7 februari!

Håll koll på vår lokala demokrati!

Äntligen har vi i Vänsterpartiet Vantör representation i stadsdelsnämnden, genom Hassan Jama och Lena Rydblom, båda boende i Högdalen.

Håll gärna koll på frågorna som behandlas på sammanträdena nedanstående datum, det går att prenumerera på dagordningen, som är i stadsdelsförvaltningens lokaler på Slakthusplan 8 A. Sammanträdena börjar kl 18:30 och en halvtimme innan hålls ett öppet möte för allmänheten. Passa på att prata med våra representanter vid dessa tillfällen!

Torsdag 7 februari (Verksamhetsplan 2019 )
Torsdag 7 mars (Verksamhetsberättelse)
Torsdag 25 april (Budget 2020 och beräkningar för 2021 och 2022)
Torsdag 23 maj (Tertialrapport 1)
Torsdag 13 juni
Torsdag 29 augusti
Torsdag 26 september (Tertialrapport 2)
Torsdag 24 oktober
Torsdag 21 november
Torsdag 12 december

Dessutom ska fyra områdesmöten ordnas under året. Håll ögonen öppna för när mötena är i Vantör!

Hassan Jama har ordet

Från budgetdebatten i Stockholm stad:

”Det har varit många fina ord från den nya majoriteten om hur de ska minska klyftorna när jag suttit här. Men när man läser majoritetens budget till SDN barn, fritid och kultur så minskar den med 66 miljoner kronor nästa år. Det är en kraftig neddragning av stadsdelsnämndernas verksamheter. Och det kommer slå hårt mot dem med störst behov, bland annat  min stadsdel. Detta kommer innebära minskade resurser till fritidsgårdar, öppna förskolor och andra aktiviteter för barn och unga.  De här nedskärningarna skapar ökat utanförskap!

Barn och unga behöver en meningsfull fritid att investera i meningsfulla aktiviteter och goda möjligheter för alla att delta är en verklig trygghetsinvestering. Genom att investera i barn och ungas framtid skapar vi en socialt hållbar stad! Vänsterpartiet vill investera i en barnvänlig stad med jämlika uppväxtvillkor för alla – en tydlig jämställdhetsprofil där alla behov tillgodoses. Barn, kultur och fritid behöver mer resurser, inte mindre och därför vill vänsterpartiet prioritera ytterstadens stadsdelar i vår budget för att skapa en större jämlikhet. Vi lägger 89 mnkr mer än blågröna majoritetens i den.

Vi vill skapa förutsättningar för ett starkt förebyggande socialt arbete. Det minskar otryggheten. Vänsterpartiets trygghetspaket satsar 57 mnkr till en ny socialt förebyggande trygghetssatsning med tyngdpunkt i de sju prioriterade stadsdelsnämnderna. Det ger en rejält ökad närvaro av fältassistenter, socialarbetare, parklekspersonal, fritidsledare och socialpedagoger, det är en satsning.  Stadsdelarna behöver mer resurser, inte dräneras, och därför väljer vänsterpartiet att inte sänka skatten utan i stället höja den så att alla barn ska få sina behov tillgodosedda. ”


Vem är Hassan? 

Hassan Jama är medlem i Vänsterpartiet Vantör och kom efter höstens framgångsrika val in som ersättare i kommunfullmäktige. Han är även ledamot och gruppledare i Enskede-Årsta-stadsdelsnämnd och ersättare i utbildningsnämnden.

Vad står om barn, kultur och fritid i Vantörs lokala valprogram Ett rödare och grönare Vantör?

Här några av  punkterna som tar upp barn, fritid och kultur, vilket är väldigt viktiga politiska frågor för oss i Vantör.

  • Ungdomsmottagning, fler fältassistenter och mer uppsökande verksamhet i stadsdelen
  • Fler mötesplatser för unga i Vantör, till exempel i Bandhagen och Högdalen
  • Utegym och naturinspirerad äventyrslek i skogen vid Perssons betong
  • Stöd till kulturföreningar och medborgarprojekt såsom Vantörs musik- och kulturförening i Hagsätraskolan och Kulturföreningen Cyklopen

 

1 2 3 29