Månadsarkiv: april 2015

Hur får vi ett demokratiskt hållbart Vantör?

Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande. Det är ett viktigt mål i vår rödgrönrosa budget för Stockholms stad 2015. Alla ska vara väl informerade om hur de kan delta i och påverka demokratin. Där valdeltagandet är lågt måste staden ta ansvar för att öka valdeltagandet, och det gäller i hög grad för Vantör där vi har många valdistrikt med mycket lågt valdeltagande. Här behöver vi alla i föreningen tänka till om hur vi ska jobba politiskt i Vantör för att många fler människor ska våga tro att det gör skillnad att rösta. Vänsterpartiet har också ett stort ansvar för och möjlighet att stärka demokratin, då att Ann-Margarethe Livh har blivit borgarråd för Bostads- och demokratiroteln i stadshuset.

Staden ska arbeta för en mer meningsfull lokal demokrati står det i budgeten. Stadsdelsnämnderna är viktiga i lokaldemokratin och de ska utveckla och följa upp verksamheten tillsammans med invånarna. Det ska också finnas ökade möjligheter att genomföra medborgarförslag. Redan till nästa stadsdelsnämnd ser vi en positiv behandling av två medborgarförslag från Rågsved, dels att anslagstavlan vid tunnelbanan ska komma upp igen och att det ska bli parkbänkar och papperskorgar längs parkvägen från friområdet till Högdalen. När jag satt i stadsdelsnämnden förra mandatperioden var det stört omöjligt att få tillbaka anslagstavlan. Tänk att det krävdes en valseger för att få något att hända!

Det står också i budgeten att fler medborgarkontor ska öppnas. Jag hoppas att det blir ett i Rågsved, för vi har så långt till förvaltningen i slakthusområdet. Inflytandet över närmiljön ska förstärkas och så även medborgarnas inflytande i samhällsplaneringen. Hur frågan om gränserna för naturreservatet i Rågsveds friområde behandlas blir ett intressant test i den frågan, liksom hur vänsterpartiet Vantörs förslag om Rågsveds allé kommer att behandlas. Behovet av hyresrätter är stort, och det sätter vi före radhusbyggen i skogen.

I budgeten för staden står också att stadsdelsnämndernas inflytande ska stärkas genom att fler frågor behandlas politiskt, att ansvarsområden tillförs och att centrala nämnder ska samarbeta bättre med stadsdelsnämnderna. Under 2015 ska det utredas att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel ska tillföras stadsdelsnämnderna. Samtidigt ska staden se över stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna. Resultatet av den utredningen blir spännande.

Stadens målsättningar för demokratin är välkomna för oss i Vantör, efter åtta år av allianspolitik, då stadsdelsnämnderna fått allt mindre att säga till om och dessutom har blivit allt större geografiskt. Vantör var ju egen stadsdelsnämnd från början men slogs efter valet 2006 ihop med Enskede-Årsta (som blev sammanslagna 1999) till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd. Det har lett till att vi har fått mycket färre lokalpolitiker. I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har vänsterpartiet en ordinarie och en ersättare. Innan sammanslagningarna hade vänsterpartiet i Årsta, Enskede och Vantör representation i var sin nämnd. Nu har föreningen i Vantör ingen representant i nämnden, men har givetvis kontakt med vänsterpartiets representanter från Enskede och Årsta. Ska vi bli fler vänsterpartister i nämnden som den ser ut idag måste vi göra ett starkare val 2018!

Vi i Vänsterpartiet Vantör jobbar vidare enligt vårt 25-punktsprogram som vi tog fram till valet. Flera av punkterna har eller är på väg att uppfyllas, bland annat naturreservat i Rågsveds friområde och kommunal hemtjänst även i Rågsved och Hagsätra. Högdalens vård- och omsorgsboende kommer att återgå i kommunens regi till hösten. Nu när vänsterpartiet är med och styr staden har vi stora möjligheter att pricka av fler av förslagen, men inget går av sig själv. Det är viktigt att fortsätta att driva opinion för de frågor som vi brinner för!

Rosa Lundmark, medlem i vänsterpartiet Vantör