Vänsterpartiet Vantör

Vänsterpartiets partiprogram

Alla medlemmar och särskilt de som inte var med på kongressen, välkomnas till fyra informations- och diskussionskvällar om det förnyade partiprogrammet som antogs på kongressen i juni. Medlemmar från programkommissionen och andra inbjudna kommer att presentera programmet och ge olika perspektiv på viktiga politiska debattämnen. Vi fokuserar också på några av de mest kontroversiella frågorna på kongressen runt vilka det uppstod konflikter och debatt som t.ex. ekologi, rasism, etnicitet/feminism, demokratisyn och sex timmars arbetsdag.
Dessa möten bildar en sammanhängande helhet där vi varje gång behandlar olika delar av programmet; mest ut av dem får ni därför om ni följer alla fyra och läser partiprogrammet innan vi träffas. Läs mer om detta här.

 Om V_nsterpartiets partiprogram.doc

Stockholmsdagen

Nu är det snart dags för årets upplaga av Stockholmsdagen.
Den 8 november mellan kl 10:00-16:00 i ABF-huset på Sveavägen. I år är temat stadsplanering ur barnens perspektiv.
Kom och lyssna på nya metoder för att låta barn delta i stadsplanering, om deltagande demokrati i förskolan, om ungdomsbrottslighetens politiska konsekvenser och mycket mer. Läs om detta här!

Stockholmsdagen program_2.pdf 

Tävling & stödkonsert för kulturen i Rågsveds Folkets Hus

Nu har du som är mellan 14-20 år chansen att förverkliga din dröm! Du inbjuds att delta i ett superarrangemang den 24/10-08 på FN-dagen. Nya Rågsveds Folkets hus med samarbetspartners genomför då en stödkonsert för kulturen i Rågsved!!!

Om du är med i ett band, sjunger, spelar eller skriker är du välkommen att delta. Förutom att du/ni kan bli utvalda att få uppträda på den gamla OASEN scenen så har du/ni chansen att vinna en möjlighet att få din/er första amatörmusikvideo producerad och kopierad på DVD för spridning…

Läs mer är!

INBJUDANt_vling.doc 

Gör naturreservat av Rågsveds friområde!

Kräpplagruppen arbetar för att Rågsveds friområde skall bli ett naturreservat. Boende runt norra Magelungen använder Rågsveds friområde för rekreation och många förskolor och skolor använder området i sin pedagogiska verksamhet.

Stockholms stad har tidigare beslutat att avveckla upplagsområdet Snösätragränd under 2009. Flera utredningar har också gjorts om ett naturreservat i Rågsveds friområde och norra Magelungen. Beslutet att avveckla Snösätragränd vill man nu gå ifrån.

Kräpplagruppen uppmanar skola/förskola/förening att trycka på Stockholms stad att stå fast vid tidigare beslut om avveckling av Snösätragränd genom att underteckna bifogat upprop.

Stöd deras verksamhet. Läs text och skriv under upprop här! Tillsammans är vi starka!!

Missiv 080901.pdf Sn_s_tragr_nd Br_tegr_nd 080901_1.pdf